เทียบชัดๆ ภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีน กับการ ติดโควิด19 อันไหนมามากกว่ากัน

"หมอยง" ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ได้ออกมาระบุข้อความ ผ่านเฟซบุ๊กในหัวข้อ โควิด 19 วัคซีน ภูมิต้านทานที่เกิดจากการฉีดวัคซีน เปรียบเทียบกับ การติดเชื้อ

"หมอยง" ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ระบุข้อความดังนี้

โควิด 19 วัคซีน ภูมิต้านทานที่เกิดจากการฉีดวัคซีน เปรียบเทียบกับ การติดเชื้อ

ยง ภู่วรวรรณ

ราชบัณฑิต

27 ธันวาคม 2565

เทียบชัดๆ ภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีน กับการ ติดโควิด19 อันไหนมามากกว่ากัน

เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งจากการศึกษา

การติดเชื้อมีโอกาสป่วยหนักเข้าโรงพยาบาล มากกว่าอาการข้างเคียงของวัคซีน

ภูมิต้านทาน ที่เกิดจากวัคซีน วัดได้ในปริมาณที่สูงกว่าการติดเชื้อมาก เพราะใช้แอนติเจนจำนวนมาก โดยเฉพาะ mRNA

การติดเชื้อในธรรมชาติก็สร้างภูมิต้านทานได้ดี

จากการศึกษา ในอเมริกา (วารสาร American Journal of Public Health, 2023;113:96-104) มีข้อมูลที่น่าสนใจคือ

ผู้ที่ได้รับวัคซีน กับ ผู้ที่ติดเชื้อเมื่อติดตามไประยะเวลานาน พบว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน มีโอกาสติดเชื้อสูงกว่าผู้ที่เคยติดเชื้อแล้ว ติดเชื้อซ้ำ

ความรุนแรงของโรคในผู้ที่ติดเชื้อซ้ำ กับ ผู้ที่ติดเชื้อหลังฉีดวัคซีน พบว่าตรงกันข้ามกัน ผู้ที่ติดเชื้อซ้ำหรือติดเชื้อหลังจากการติดเชื้อครั้งแรกจะรุนแรงกว่า ผู้ที่ติดเชื้อหลังฉีดวัคซีน กล่าวคือ ป่วยนอนโรงพยาบาล ป่วยหนักหรือเสียชีวิต มากกว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วติดเชื้อ

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการรับวัคซีน ถึงแม้จะติดเชื้อมาแล้ว ก็มีเหตุผลในการที่จะรับวัคซีนในเข็มต่อไป โดยทิ้งระยะเวลาหลังติดเชื้อพอสมควร โดยเฉพาะนานเกิน 6 เดือน

เทียบชัดๆ ภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีน กับการ ติดโควิด19 อันไหนมามากกว่ากัน