ประกันรายได้ข้าว พร้อมโอน เช็คสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร เงินประกันข้าว งวด 21

เงินประกันข้าว 2565/66 พร้อมโอนงวดที่ 21 เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร เงินเข้าวันไหน จำนวนเท่าไร ตรวจสอบได้ที่นี่

   เงินประกันข้าว 65/66 พร้อมโอนงวดที่ 21 พร้อมช่องทาง เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร เงินเข้าวันไหน จำนวนเท่าไร  หลังจากล่าสุด นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รมว.พาณิชย์ อัปเดตการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าว ซึ่งราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 21 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 25 ก.พ.-3 มี.ค. 66 ดังนี้

 

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  เกณฑ์กลางตันละ 13,630.87 บาท  ชดเชยตันละ 369.13 บาท

 

  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,968.84 บาท  ชดเชยตันละ 31.16 บาท

ประกันรายได้ข้าว พร้อมโอน เช็คสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร เงินประกันข้าว งวด 21

  •  ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,956.36 บาท  ชดเชยตันละ  43.64 บาท

 

  • ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,255.26 บาท  ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

         
   ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะโอนเงิน"ประกันรายได้เกษตรกร" เข้าให้เกษตรกรทั้งหมด 33 งวด  สำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์งวดล่าสุด งวดที่ 21 ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 11,133 ครัวเรือน

     
   รมว.พาณิชย์ เผยอีกว่า  4 ปีที่ผ่านมาจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรไปแล้วถึง 180,000 ล้านบาท ช่วยเติมเงินเข้ากระเป๋าเกษตรกร มีครอบครัวได้เงินส่วนต่างสูงสุดถึง 76,600 บาท และมีเงินอีกก้อนคือไร่ละพัน ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน อีกก้อนเข้ากระเป๋าชาวนา

ประกันรายได้ข้าว พร้อมโอน เช็คสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร เงินประกันข้าว งวด 21

เงินประกันข้าว 65/66 ขั้นตอนเช็คสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร

ประกันรายได้ข้าว พร้อมโอน เช็คสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร เงินประกันข้าว งวด 21

1.เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


2.กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็ค "เงินเยียวยาเกษตรกร"

3. กรอกเลขบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว จะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

4.ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเอง

ประกันรายได้ข้าว พร้อมโอน เช็คสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร เงินประกันข้าว งวด 21