"หมอยง" เผยชัด ตอนนี้ ATK ไม่มีความจำเป็นต้องตรวจในคนปกติ

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ "หมอยง" เผยชัด มีการเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติตามสถานการณ์ ชุดตรวจ ATK ไม่มีความจำเป็นต้องตรวจในคนปกติ

"หมอยงศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ระบุ 

โควิด 19 ATK ไม่มีความจำเป็นต้องตรวจในคนปกติ

ยง ภู่วรวรรณ

27 มีนาคม 2566

การตรวจ ATK มีการเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติตามสถานการณ์

สำหรับนักเรียน หรือโรงงาน ไม่มีความจำเป็นที่ต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียน หรือทำงาน ไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์ละครั้ง จะตรวจเฉพาะผู้ที่มีอาการโรคทางเดินหายใจ เท่านั้น

 

 

การใช้ประวัติการป่วย และระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดมีความสำคัญกว่า ATK ในปัจจุบัน

หมอยง เผยชัด ตอนนี้ ATK ไม่มีความจำเป็นต้องตรวจในคนปกติ