ดีเอสไอ บุกตรวจโกดังนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เจอรถยนต์-ซากรถและชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ กว่า 1พันคัน ต้องสงสัยเลี่ยงภาษีส่อผิดกฏหมาย เร่งตรวจสอบ


25 ม.ค.67 ดีเอสไอ เข้าตรวจโกดังเก็บรถยนต์และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เจอรถยนต์และซากรถ 1,000คัน  โดย พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองคดีภาษีอากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่จากนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แบะเจ้าของโกดังเข้าตรวจโกดัง (เก่า) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 16 ไร่ พบรถยนต์และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ มากกว่า 1,000 คัน/ชิ้น

เจอรถยนต์-ซากรถ จอดทิ้งกว่า 1,000คัน โกดังนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

กรณีนี้ สืบเนื่องจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมลาดกระบัง ได้มีหนังสือถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมศุลกากร ขอให้ตรวจสอบโกดัง (เก่า) ของตน ที่ซึ่งเดิมเป็นสถานที่ประกอบกิจการของบริษัทแห่งหนึ่ง ได้มีการใช้เก็บรถยนต์และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ เป็นจำนวนมาก

 

เจอรถยนต์-ซากรถ จอดทิ้งกว่า 1,000คัน โกดังนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ต่อมาเมื่อผู้ร้องได้ซื้อที่ดินดังกล่าวมาจากการขายทอดตลาด จากกรมบังคับคดีพบว่ายังไม่มีการย้ายสิ่งของดังกล่าวออกไป ผู้ร้องได้เข้าตรวจสอบเบื้องต้นและสงสัยว่ารถยนต์และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ดังกล่าว อาจมีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรการนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์

เจอรถยนต์-ซากรถ จอดทิ้งกว่า 1,000คัน โกดังนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

เจอรถยนต์-ซากรถ จอดทิ้งกว่า 1,000คัน โกดังนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จากเจ้าหน้าที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการของบริษัทแห่งหนึ่งได้สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และไม่ปรากฏว่ามีการต่อใบอนุญาตแต่อย่างใด จากลักษณะดังกล่าวที่มีการนำรถยนต์ซึ่งจากการตรวจสอบยี่ห้อและรุ่นแล้ว

เจอรถยนต์-ซากรถ จอดทิ้งกว่า 1,000คัน โกดังนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

เชื่อได้ว่า เป็นรถยนต์ที่ผลิตจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรเก็บไว้เป็นจำนวนมาก และทิ้งร้างมิได้ดำเนินการใด ๆ เป็นเหตุอันสมควรสงสัยว่ามีการนำเข้ารถยนต์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมศุลกากร จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าของพื้นที่ เข้ามาตรวจสอบในวันนี้ ทั้งนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเร่งดำเนินการสืบสวนและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

เจอรถยนต์-ซากรถ จอดทิ้งกว่า 1,000คัน โกดังนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง