เลขเด็ด "พระมงคลธีรคุณ" มรณภาพ ขณะปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศอินเดีย

ศิษย์น้อมส่งจิตดวงวิญญาณ พระมงคลธีรคุณ รองเจ้าอาวาสวัดดังจ.นครปฐม มรณภาพที่ประเทศอินเดีย นักเสี่ยงโชคแห่ส่องเลขเด็ด

ในโลกออนไลน์บรรดา ศิษยานุศิษย์ต่างน้อมส่งจิตดวงวิญญาณ "พระมงคลธีรคุณ" รองเจ้าอาวาสวัดดังจ.นครปฐม หลัง มรณภาพด้วยอาการสงบ ขณะปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศอินเดีย 

เลขเด็ด "พระมงคลธีรคุณ" มรณภาพ ขณะปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศอินเดีย

 

ตามรายงานระบุว่า พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม เลขานุการในสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้มรณภาพด้วยอาการสงบ ขณะที่ไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศอินเดีย สิริอายุได้ 70 ปี 50 พรรษา ซึ่งยังไม่มีระบุสาเหตุในการมรภาพที่แน่ชัด 

 


สำหรับ พระมงคลธีรคุณ มีนามเดิมว่า อินศร ดวงคิด เกิดวันศุกร์ที่ 6 มี.ค. 2496 ตรงกับวันแรม 4 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ณ บ้านเลขที่ 43 หมู่ 11 บ้านป่าอ้อ ต.บัวสลี (ปัจจุบันคือ ต.ป่าอ้อดอนชัย) อ.เมือง จ.เชียงราย บิดาชื่อ นายสุข มารดาชื่อ นางบัวเขียว ดวงคิดบ้านป่าอ้อ 

เลขเด็ด "พระมงคลธีรคุณ" มรณภาพ ขณะปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศอินเดีย

 

บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2510 ณ วัดป่าอ้อ ต.บัวสลี อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี พระอธิการจันแก้ว จนฺทวณฺโณ วัดป่าไผ่ ต.บัวสลี เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบท เมื่อวันพุธที่ 26 มิ.ย. 2517 ณ วัดพระพิเรนทร์ โดยมี พระพุทธิวงศมุนี วัดเบญจมบพิตร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต วัดพระพิเรนทร์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระราชวรมุนี วัดพระพิเรนทร์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

 


การศึกษา นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม 4 ประโยค ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) และ Master of Arts (M.A.) ส่วนตำแหน่งฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2552 เป็น รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน เจ้าคณะ ต.บ้านใหม่ ขณะที่ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ. 2517 เป็น เปรียญธรรม 4 ประโยค พ.ศ. 2547 เป็น พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง) พ.ศ. 2559 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระมงคลธีรคุณ
 

เลขเด็ด "พระมงคลธีรคุณ" มรณภาพ ขณะปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศอินเดีย