จบแล้ว"อุเทนถวาย"ต้องย้ายออกไปพื้นที่ใหม่ ตามมติ กยพ.

ให้"อุเทนถวาย" ย้ายออก ล่าสุด ปลัดกระทรวง อว. มีมติให้ดำเนินการตามมติของ กยพ. ยุติข้อพิพาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ย้ายออกไปอยู่พื้นที่ใหม่

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการยุติข้อพิพาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประกอบด้วย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัด อว. รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (มทร.) วิทยาเขตอุเทนถวาย นายเดชา เดชะตุงคะ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย ผู้แทน สงป. และกรมธนารักษ์ เข้าร่วม

จบแล้ว\"อุเทนถวาย\"ต้องย้ายออกไปพื้นที่ใหม่ ตามมติ กยพ.

หลังการประชุม ศ.ดร. ศุภชัย กล่าวว่า คณะทำงานฯ มีมติยืนยันตรงกันว่า จะดำเนินการตามมติของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กยพ.)

จบแล้ว\"อุเทนถวาย\"ต้องย้ายออกไปพื้นที่ใหม่ ตามมติ กยพ.

โดยจะต้องจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่พร้อมรองรับการขยับขยายพื้นที่ของ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย โดยหลังจากนี้จะต้องดำเนินการพิจารณาเรื่องความเหมาะสมอย่างเร่งด่วนกันอีกครั้ง เพื่อเร่งจัดทำแผนในการของบประมาณเพื่อขยับขยายพื้นที่ ส่วนเรื่องการเปิดภาคการศึกษา และการรับนักศึกษาในปีการศึกษาหน้ายังคงให้ดำเนินการได้ตามปกติ 

จบแล้ว\"อุเทนถวาย\"ต้องย้ายออกไปพื้นที่ใหม่ ตามมติ กยพ.

ด้านนายเดชา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยอุเทนถวายได้เสนอนำเสนอเรื่องการขยับขยายย้ายพื้นที่ไปยังเขตมีนบุรี จำนวน 24 ไร่ ซึ่งอาจยังไม่เหมาะสม เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมยังไม่รองรับ เช่น การระบบการขนส่งสาธารณะ

จบแล้ว\"อุเทนถวาย\"ต้องย้ายออกไปพื้นที่ใหม่ ตามมติ กยพ.

ประธานคณะทำงานฯ จึงมอบหมายให้ทุกฝ่ายไปร่วมดำเนินการใน 3 ประเด็น คือ

 

 1.ให้อธิการบดีทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ร่วมกันหารือเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจน ทั้งประเด็นเรื่องนิตินัยและพฤตินัยในการอยู่ร่วมกัน

 

2. มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ต้องหารือกับกรมธนารักษ์ ในเรื่องพื้นที่ที่จะขยับขยายเพื่อที่จะสามารถจัดทำแผนของบประมาณให้ได้โดยเร็ว

 

3.พื้นที่ที่จะทำการขยับขยายหลังจากนี้ต้องมีความเหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนสอนที่มีคุณภาพและคงอัตลักษณ์ของ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวายไว้ให้ได้.