เปิดภาพกรงลิงกรงแรก สร้างเสร็จแล้ว เปิดปฏิบัติการ จับลิงลพบุรี

เปิดภาพกรงลิงกรงแรก สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติฯร่วมกับทาง จ.ลพบุรี ปฏิบัติการ จับ “ลิงลพบุรี” ภาค 2 เพื่อนำไปยังสถานอนุบาลลิงลพบุรี (สวนลิงโพธิ์เก้าต้น)

เปิดภาพกรงลิงกรงแรก สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกรงที่ 2 และ 3 คาดว่าจะเสร็จในวันที่ 20 พฤษภาคม สามารถรองรับลิงได้หลายร้อยตัว ส่วน "สวนลิงลพบุรี" หากเสร็จสมบูรณ์สามารถรับได้ 2-3 พันตัว 

เปิดภาพกรงลิงกรงแรก สร้างเสร็จแล้ว เปิดปฏิบัติการ จับลิงลพบุรี

โดยเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2467  กรมอุทยานแห่งชาติฯร่วมกับทาง จังหวัดลพบุรี ได้ปฏิบัติการ จับลิงชุดแรก จำนวน 20-25 ตัว เพื่อไปทำหมัน ตรวจสุขภาพ และจะปล่อยลิงเข้ากรงในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ สถานอนุบาลลิงลพบุรี หรือกรงลิง ตำบลโพธิ์เก้าต้น จังหวัด ลพบุรี

เปิดภาพกรงลิงกรงแรก สร้างเสร็จแล้ว เปิดปฏิบัติการ จับลิงลพบุรี

พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเทศบาลเมืองลพบุรี เปิดยุทธการจับลิง ลงพื้นที่จับลิงในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี โดยนำกรงขนาดใหญ่ไปตั้งที่หน้าโรงแรมเอเชีย ถนนพระยากำจัด และที่หน้าวังนารายณ์ราชนิเวศน์ แล้วนำอาหารไปล่อ เป็นถั่วลิสง เงาะ และข้าวโพด 

เปิดภาพกรงลิงกรงแรก สร้างเสร็จแล้ว เปิดปฏิบัติการ จับลิงลพบุรี

ตั้งเป้าจับลิงวันแรกให้ได้ 25 ตัว เพื่อนำไปทำหมัน และทดลองอยู่ในสวนลิงลพบุรี ที่ตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นเวลา 7 วัน เพื่อดูว่า กรงที่เทศบาลทำขึ้น แข็งแรงทนทานรองรับแรงของลิงและ ว่ามีความปลอดภัย มีสวัสดิภาพ และมีความหนาแน่น พอที่จะไม่ทำให้ลิง แกะ ทำลาย และหนีออกมาได้หรือไม่ ก่อนจับลิงมาอยู่ เพื่อลดผลกระทบให้กับชาวบ้าน

เปิดภาพกรงลิงกรงแรก สร้างเสร็จแล้ว เปิดปฏิบัติการ จับลิงลพบุรี

ทั้งนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี เจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมกับจังหวัดลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจับลิงในตัวเมืองลพบุรี จำนวน 27 ตัว เพื่อนำเข้ากรง ณ สถานอนุบาลลิงลพบุรี (สวนลิงโพธิ์เก้าต้น) เป็นการทดสอบระบบการดูแลความปลอดภัยและการจัดการสวัสดิภาพลิง  โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ร่วมสังเกตุการณ์และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด

เปิดภาพกรงลิงกรงแรก สร้างเสร็จแล้ว เปิดปฏิบัติการ จับลิงลพบุรี


สำหรับการจับลิงในครั้งนี้ เป็นการจับลิงซึ่งอาศัยอยู่บริเวณโรงแรมเอเชีย ลพบุรี เพื่อปล่อยเข้ากรงทดสอบระบบความปลอดภัยของกรง โดยจะนำปล่อยกรงที่ 3 ก่อน ซึ่งเป็นกรงที่อยู่ในสุด จากทั้งหมด 3 กรง และจะทำการปล่อยเข้ากรงในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. จากนั้นจะมีการติดตามลิงที่ปล่อยเป็นระยะ ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนดำเนินการจับลิงเพิ่มเติมอีกครั้ง ลิงทั้งหมดที่จับได้ก่อนปล่อยเข้ากรง จะผ่านการตรวจสุขภาพทุกตัว และคัดเลือกตัวที่ทำหมันแล้วเป็นหลัก   ส่วนลิงที่ยังไม่ได้ทำหมัน จะดำเนินการทำหมัน พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนประวัติทุกตัว ก่อนนำเข้ากรงต่อไป


โดยการนำลิงเข้ากรง จำนวน 27 ตัว ที่สถานอนุบาลลิงลพบุรี (สวนลิงโพธิ์เก้าต้น) ในครั้งนี้ เป็นการทดสอบระบบการดูแล ทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของกรงที่จัดเตรียมไว้ สำหรับกรงดังกล่าว ได้รับการออกแบบมาจากนักวิชาการอย่างเหมาะสม มีพื้นที่กว้างขวาง มีทั้งส่วนที่อยู่อาศัย ส่วนให้อาหาร และส่วนสำหรับออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมตามธรรมชาติ สำหรับสถานอนุบาลลิงลพบุรี (สวนลิงโพธิ์เก้าต้น) ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จ.ลพบุรี มีกรง 3 กรง รองรับลิงได้ประมาณกรงละ 300 ตัว

เปิดภาพกรงลิงกรงแรก สร้างเสร็จแล้ว เปิดปฏิบัติการ จับลิงลพบุรี

ภายในกรงมีแหล่งน้ำ ต้นไม้ และที่ปีนป่าย รวมถึงระบบที่สามารถจัดการเรื่องความสะอาด เพื่อให้ลิงได้ใช้ชีวิตใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด ภายหลังจากทดสอบระบบการดูแลและกรงอนุบาลลิงโพธิ์เก้าต้นแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะร่วมกับจังหวัดลพบุรี ดำเนินการจับลิงเพิ่มเติม เพื่อนำไปปล่อยยังกรงแห่งนี้ต่อไป 

 

เปิดภาพกรงลิงกรงแรก สร้างเสร็จแล้ว เปิดปฏิบัติการ จับลิงลพบุรี
ทั้งนี้ การจับลิงลพบุรีเพื่อนำไปยังสถานอนุบาลลิงลพบุรี (สวนลิงโพธิ์เก้าต้น) เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาลิงรบกวนประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยกรมอุทยาน ฯ บูรณาการร่วมกับจังหวัดลพบุรี มุ่งหวังที่จะจัดการโครงสร้างประชากรลิงป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งคนและลิง ซึ่งสามารถนำไปเป็นต้นแบบอีกแห่งหนึ่ง ในการจัดการแก้ไขปัญหาวิกฤตลิงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในพื้นที่อื่นๆต่อไป
 


ภาพ ธิติ วรรณมณฑา (Thiti Wannamontha) nation photo