เริ่มแล้ว ปล่อยลิง 27 ตัวแรก เข้ากรงอนุบาลสวนลิงโพธิ์เก้าต้น

สวนลิงโพธิ์เก้าต้น ปล่อยลิง 27 ตัวแรก เข้ากรงอนุบาลสวนลิงโพธิ์เก้าต้น จ.ลพบุรี เพื่อทดสอบความแข็งแรง-สังเกตพฤติกรรม ก่อนจับครั้งใหญ่ปลายเดือนนี้

เริ่มแล้ว ปล่อยลิง 27 ตัวแรก เข้ากรงอนุบาลสวนลิงโพธิ์เก้าต้น 

เริ่มแล้ว ปล่อยลิง 27 ตัวแรก เข้ากรงอนุบาลสวนลิงโพธิ์เก้าต้น

เมื่อเวลา 09.00 น ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว้าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 ลพบุรี, นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี สัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยว ร่วมลงพื้นที่และปล่อยลิงเข้าสู่กรงอนุบาล ณ สวนลิง ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี

เริ่มแล้ว ปล่อยลิง 27 ตัวแรก เข้ากรงอนุบาลสวนลิงโพธิ์เก้าต้น

สำหรับการจับลิงเข้าสู่กรงอนุบาลลิง เพื่อเป็นการทดสอบในครั้งนี้ ตั้งเป้าที่ 25 ตัว แต่ดำเนินการจับได้ล่าสุด 27 ตัว โดยเป็น ตัวผู้ 24 ตัว และตัวเมีย 3 ตัว จากการตรวจสอบประเมินสภาพร่างกายพบว่า ทั้ง 27 ตัว ทำหมันมาแล้ว 24 ตัว และยังไม่ได้ทำหมัน 3 ตัว

เริ่มแล้ว ปล่อยลิง 27 ตัวแรก เข้ากรงอนุบาลสวนลิงโพธิ์เก้าต้น

เจ้าหน้าที่กรมอุทยานจึงได้ดำเนินการทำหมันทำประวัติ ทำสัญลักษณ์ที่ตัวลิง ก่อนนำเข้ากรงอนุบาล ซึ่งการปล่อยลิงทั้ง 27 เข้ากรงในครั้งนี้ ก่อนปล่อยทุกตัวสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีการตื่นตัวตลอดเวลา เมื่อกรงเล็กเปิดออกลิงทุกตัววิ่งออกไปอย่างรวดเร็วขึ้นยังที่สูงของกรงอนุบาล

เริ่มแล้ว ปล่อยลิง 27 ตัวแรก เข้ากรงอนุบาลสวนลิงโพธิ์เก้าต้น

เริ่มแล้ว ปล่อยลิง 27 ตัวแรก เข้ากรงอนุบาลสวนลิงโพธิ์เก้าต้น

ภายในกรงมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลิง ทั้งสิ่งที่สำหรับห้อยโหน ถ้ำ สระน้ำ น้ำดื่มที่สะอาด สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ให้ลิงปีนป่ายกันอย่างสนุกสนาน โดยลิงทั้ง 27 ตัว จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานฯ และเทศบาลฯ คอยดูแลและสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 7 วัน รวมถึงเพื่อทดสอบความพร้อม และความแข็งแรงของกรง อาทิ ระบบท่อระบายน้ำเสีย ระบบไฟฟ้า ระบบสุขอนามัยต่างๆ

เมื่อผ่านการทดสอบระบบทุกอย่างแล้ว ก็จะดำเนินการจัดล็อตใหญ่ ตามเป้าที่ตั้งไว้  200-300 ตัวต่อไป ซึ่งจะทำให้คนเมืองลพบุรีและลิงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข อย่างยั่งยืนต่อไป


ทั้งนี้ การจับลิงลพบุรีเพื่อนำไปยังสถานอนุบาลลิงลพบุรี (สวนลิงโพธิ์เก้าต้น) เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาลิงรบกวนประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยกรมอุทยาน ฯ บูรณาการร่วมกับจังหวัดลพบุรี มุ่งหวังที่จะจัดการโครงสร้างประชากรลิงป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งคนและลิง ซึ่งสามารถนำไปเป็นต้นแบบอีกแห่งหนึ่ง ในการจัดการแก้ไขปัญหาวิกฤตลิงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในพื้นที่อื่นๆต่อไป

Cr. ขอบคุณภาพและข้อมูล : ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี