เงินดิจิทัล 10,000 บาท ย้ายทะเบียนบ้านช่วงไหน ถึงไม่เสียสิทธิ์

แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท คลังไขคำตอบ อยากย้ายทะเบียนบ้านทำได้หรือไม่ ต้องย้ายทะเบียนบ้านช่วงไหน ถึงไม่เสียสิทธิ์

ติดตามความคืบหน้าเงินดิจิทัล 10,000 บาท (Digital wallet 10,000 บาท) หลายคนเกิดข้อสงสัยว่าหากต้องการย้ายทะเบียนบ้าน หรืออยากเปลี่ยนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สามารถทำได้หรือไม่ และจะมีโอกาสที่จะถูกตัดสิทธิ์เข้าโครงการร่วมดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่

 

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ย้ายทะเบียนบ้านช่วงไหน ถึงไม่เสียสิทธิ์

  • เงินดิจิทัล 10,000 บาท ย้ายทะเบียนบ้านได้ไหม

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2567 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำหรับประชาชนที่ต้องการย้ายที่อยู่ในทะเบียนบ้าน สามารถดำเนินการได้ในช่วงก่อนจะถึงวันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเมื่อมีการลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถย้ายได้อีก


สำหรับการยืนยันตัวตน ประชาชนที่มีสิทธิต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ" แล้วลงทะเบียนเข้าร่วม-ยืนยันตัวตน ซึ่งจะมีกระบวนการตรวจสอบสิทธิต่อไป ทั้งเรื่องรายได้ บัญชีเงินฝาก หรืออายุ เมื่อตรวจสอบเสร็จจะมีข้อความให้กดยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยมี 2 กลุ่ม จะมีขั้นตอนเข้าร่วมโครงการต่างกันดังนี้

 

  • ประชาชนที่เคยยืนยันตัวตนผ่านโครงการรัฐในหลายๆโครงการ ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ ถือว่าขึ้นทะเบียนอยู่ในระบบ แต่ต้องมีการยืนยันรับสิทธิเข้าร่วมโครงการ และรอยืนยันสิทธิ
  • ผู้ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐมาก่อน ต้องทำกระบวนการยืนยันตัวตนตั้งแต่ต้น และยืนยันรับสิทธิเข้าร่วมโครงการ

หลักเกณฑ์ล่าสุดผู้มีสิทธิเงินดิจิทัล 10,000 บาท

  • จะต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ ณ เดือนที่มีการลงทะเบียน
  • ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีภาษี
  • มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท


เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินดิจิทัล 10,000 บาท

  • ระหว่างประชาชนกับร้านค้า : ใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ (878 อำเภอ) โดยกำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กที่ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้น
  • ระหว่างร้านค้ากับร้านค้า : ไม่กำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายเชิงพื้นที่ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าในระดับอำเภอ และขนาดของร้านค้าการใช้จ่ายเงินสามารถใช้จ่ายได้หลายรอบ