"เครื่องตัดไฟรั่ว" เลือกยังไง ถูกต้องที่สุด การไฟฟ้าออกมาแนะนำเอง

วิธีการเลือกเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ที่ถูกต้อง ควรทำอย่างไร เลือกอย่างไร วันนี้มีคำแนะนำดี ๆ จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

วิธีการเลือกเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ที่ถูกต้องนั้นควรเลือกอย่างไร ล่าสุดมีคำแนะนำดี ๆ จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า 

PEA แนะนำวิธีการเลือกเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะนำวิธีการเครื่องตัดไฟรั่ว ดังนี้

1. มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) รับรอง

มอก. 909-2548 สำหรับเครื่องตัดไฟรั่วแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (RCBO)

มอก. 2452-2560 สำหรับเครื่องตัดไฟรั่วแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (RCCB)

มอก. 2955-2562 เครื่องตัดไฟรั่วสำหรับโหลดกระแสตรง เช่น รถยนต์ไฟฟ้า (EV)

2. ต้องมีพิกัดกระแสไฟรั่วไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปร์ (mA) เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกไฟดูด

3. ต้องติดตั้งร่วมกับสายดิน

สายดินจะช่วยนำไฟฟ้าที่รั่วไหลลงดิน โดยไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อคนที่สัมผัสอุปกรณ์และช่วยให้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน/กระแสรั่วสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"เครื่องตัดไฟรั่ว" เลือกยังไง ถูกต้องที่สุด การไฟฟ้าออกมาแนะนำเอง