"น้องเทนนิส" รับเงินรางวัล1ล้าน จาก ม.กรุงเทพธนบุรี พร้อมทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี มอบเงินรางวัล 1 ล้านบาทพร้อมทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกให้แก่ “น้องเทนนิส” ฮีโร่เหรียญทองเทควันโด โอลิมปิก 2020

  รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มอบเงินรางวัลจำนวน 1 ล้านบาท  และมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกให้แก่ “น้องเทนนิส” เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค  วงศ์พัฒนกิจ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและถือเป็นการสร้างชื่อเสียงเกียรติประวัติให้แก่ครอบครัว  ประเทศชาติ  และมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะที่ “น้องเทนนิส” เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีด้วย

 

ลาซาด้า

 

น้องเทนนิส รับเงินรางวัล1ล้าน จาก ม.กรุงเทพธนบุรี

 

นอกจากนี้ "น้องเทนนิส" พร้อมด้วย “คุณพ่อสิริชัย  วงศ์พัฒนกิจ”  มาร่วมสนทนาถ่ายทอดประสบการณ์  แนวคิด  และการสร้างแรงบันดาลใจการเล่นกีฬาในช่วงของ "แชมป์โลกสอนน้อง" โดยมี ดร.ประกิต  หงส์แสนยาธรรม  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และนักศึกษาเข้าร่วมในระบบซูมนับ 100 คน  

 

น้องเทนนิส รับเงินรางวัล1ล้าน จาก ม.กรุงเทพธนบุรี

 

"น้องเทนนิส" รับเงินรางวัล1ล้าน จาก ม.กรุงเทพธนบุรี พร้อมทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

 

เพื่อร่วมสนทนาและถอดบทเรียนจากประสบการณ์การแข่งขันกีฬาของ “คุณพ่อ สิริชัย” และ “น้องเทนนิส” ตามแนวคิด Physical literacy ซึ่งเป็นวิชาในการเรียนการสอนที่ในตอนนี้ยังมีอยู่ในเฉพาะมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอีกด้วย

 

น้องเทนนิส รับเงินรางวัล1ล้าน จาก ม.กรุงเทพธนบุรี

 

ลาซาด้า