สั่งปิด เมืองนครศรีธรรมราช มีผลตั้งแต่ 2 ต.ค.
ข่าวสังคม

สั่งปิด เมืองนครศรีธรรมราช มีผลตั้งแต่ 2 ต.ค.