สธ.เผยแล้ว "โอไมครอนรายแรก" ผ่านเข้ามาไทยได้อย่างไร
ข่าวสังคม

สธ.เผยแล้ว "โอไมครอนรายแรก" ผ่านเข้ามาไทยได้อย่างไร