"หมอยง" อธิบายเห็นภาพ สำหรับคนที่ไม่เคยติดโควิด ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

"หมอยง" ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เปิดข้อมูล โนวิด ผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อโควิด สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด แต่ไม่ติด ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

"หมอยงศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์ข้อความระบุ 

โนวิด ผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อโควิด

ยง ภู่วรวรรณ

28 มีนาคม 2565

หลายคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด แล้วไม่เป็นโควิด มาในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา เช่นบุคคลในครอบครัวเป็นโควิด แม่ ลูกใกล้ชนิดกันมาก แต่ไม่ติด ผู้ที่ทำงานที่มีคนอยู่มาก หลีกเลี่ยงยาก เช่นในสถานบันเทิง ตลาด สัมผัสผู้คนจำนวนมาก ก็ไม่เป็นโควิดในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา จึงมีการให้คำว่าโนวิด (Novid)

การติดเชื้อทุกคนก็ไม่เหมือนกัน แตกต่างกัน ตั้งแต่ไม่มีอาการ มีอาการ น้อยมาก จนถึงปอดบวม เสียชีวิต

จากการตรวจเลือดและซักประวัติ ประมาณว่าประชากรไทย ยังไม่เป็นโควิดอยู่ประมาณ 20% (ไม่นับรวมเด็กเล็กต่ำกว่า 2 ปี)

ใน 20% นี้ บางคนอาจปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จึงทำให้ยังไม่ติด แต่บางคนสัมผัสโรคมาก ทำไมไม่ติด

นักวิจัยให้ความ สนใจทางพันธุกรรม เช่น HIV จะมียีนจำเพาะต่อต้านการเข้าเซลล์ของเชื้อ HIV ในโควิดยังไม่รู้ว่ามียีนต้านทานโควิดหรือไม่ และถ้ามี “ยีน” อะไร กลไกเป็นอย่างไร ภูมิต้านทานที่เกิดจากการได้รับวัคซีน มีส่วนเกี่ยวด้วยหรือไม่ หรือกลุ่มโนวิด ติดเชื้อไปแล้วอาการน้อย ไม่ได้ตรวจหรือตรวจไม่พบก็เป็นได้

คงอีกไม่นาน งานวิจัยหาความรู้ใหม่ จะตอบปริศนาเหล่านี้ได้

หมอยง อธิบายเห็นภาพ สำหรับคนที่ไม่เคยติดโควิด ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา