กสทช. เปิดตัว "Mobile ID" ใช้เบอร์มือถือ แทนบัตรประชาชนได้แล้ว
ข่าวสังคม

กสทช. เปิดตัว "Mobile ID" ใช้เบอร์มือถือ แทนบัตรประชาชนได้แล้ว