หัวใจของธรรมเทศนาครั้งสุดท้าย... ของ ขรัวโต ที่วัดอินทรวิหาร!!!

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

ท่าสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

หรือนามที่นิยมเรียก "สมเด็จโต" "หลวงปู่โต" หรือ "สมเด็จวัดระฆัง"

 ในช่วงชีวิตสุดท้าย ราวปี พ.ศ. 2410 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) ได้มาเป็นประธานก่อสร้างปูชนียวัตถุครั้งสุดท้ายที่สำคัญของท่าน คือ พระพุทธรูปหลวงพ่อโต (พระศรีอริยเมตไตรย) ที่วัดอินทรวิหาร (ในสมัยนั้นเรียกว่า วัดบางขุนพรหมใน) ทว่าการก่อสร้างก็ยังไม่ทันสำเร็จ โดยขณะนั้นก่อองค์พระได้ถึงเพียงระดับพระนาภี (สะดือ) สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) ก็ได้มรณภาพบนศาลาเก่าวัดบางขุนพรหมใน ณ วันเสาร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปีวอก ตรงกับวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2415 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สิริรวมอายุได้ 84 ปี อยู่ในสมณเพศ 64 พรรษา เป็นเจ้าอาวาสครองวัดระฆังโฆสิตารามได้ 20 ปี

(ภาพยนตร์คลิปนี้แสดงให้เห็นถึงคำเทศที่กล่าวว่าเป็นหัวใจบทเทศน์ครั้งสุดท้าย และบรรยายกาศที่ญาติโยมที่เคารพต่อสมเด็จโต มิใช่เหตุการณ์จริง แต่ทำออกมาเพื่อแสดงความเคารพต่อท่านเท่านั้น)