เผยความลับเรื่อง "ลูกประคำของหลวงปู่ตื้อ"!! ปกติท่านจะไม่แขวน ... จะแขวนเฉพาะตอนทำพิธีปลุกเสกหรือเวลามีคนมาขอถ่ายรูป?!

รู้จริง...รู้แจ้ง...ทุกเรื่องราวแห่งพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

รูปของ "หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม" ที่ปรากฏแพร่หลายในปัจจุบันนั้น จะเห็นท่านสวม "ลูกประคำ" ไว้ที่คอ เหมือนกับเกจิอาจารย์และพระครูบาทางภาคเหนือ

เท่าที่ปรากฏ ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ไม่เห็นมีพระองค์ใดที่สวมลูกประคำ ... จะเห็นก็มีแต่หลวงปู่ตื้อองค์นี้แหละที่ต่างไปจากพระวิปัสสนาจารย์องค์อื่น ๆ

หลายคนคงจะมีความสงสัยในเรื่องนี้ว่า  ตามปกติแล้วหลวงปู่ตื้อท่านคล้องลูกประคำไว้ที่คอหรือไม่?

ผู้เขียนสงสัยเรื่องนี้มานานและได้มีโอกาสกราบเรียนถามครูบาอาจารย์อาวุโสสามองค์

 

เผยความลับเรื่อง "ลูกประคำของหลวงปู่ตื้อ"!! ปกติท่านจะไม่แขวน ... จะแขวนเฉพาะตอนทำพิธีปลุกเสกหรือเวลามีคนมาขอถ่ายรูป?!

หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม

องค์แรก ผู้เขียนได้เรียนถาม "พระครูภาวนาภิรัต" (หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ) หลานของหลวงปู่ตื้อ และเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าอาจารย์ตื้อสืบต่อมาจากท่าน

หลวงปู่สังข์บอกว่า  ท่านเองก็ไม่ค่อยชอบใจที่เห็นรูปหลวงปู่ตื้อแขวนสร้อยประคำไว้ที่คอจนทำให้ใครต่อใครเข้าใจผิดคิดว่าท่านแขวนเป็นประจำ  เพราะโดยปกติแล้วท่านไม่ได้แขวน  แต่ท่านมีลูกประคำไว้ในย่ามเป็นประจำ ซึ่งใช้แขวนบ้างตอนทำพิธีหรือปลุกเสกบางอย่าง  เสร็จแล้วท่านก็เก็บ ไม่ได้แขวนตลอดเวลาเหมือนที่เห็นในภาพถ่าย

หลวงปู่สังข์บอกว่า ก็เป็นปฏิปทาที่แปลก  เวลามีคนขอถ่ายรูป ท่านจะหยิบสร้อยประคำที่อยู่ในย่ามมาคล้องคอ แล้วจึงอนุญาตให้ถ่ายได้ และเป็นอย่างนี้เสมอ  ดังนั้น  รูปของหลวงปู่ตื้อที่เผยแพร่ออกมาจึงแขวนสร้อยประคำแทบทุกรูป จนทำให้คนรุ่นหลังจำติดตา คิดว่าท่านสวมสร้อยประคำเป็นประจำ

นอกจากนี้  เวลามีคนขอลูกประคำจากท่าน ท่านจะแกะให้ทีละลูก หรือบางคนขอไปทั้งสาย ท่านก็ถอดให้  เขาเรียกว่า "ลูกประคำบุญฤทธิ์"

องค์ที่สองที่ผู้เขียนมีโอกาสเรียนถามคือ พระเดชพระคุณ "พระพุทธพจนวราภรณ์" (จันทร์ กุสโล) วัดเจดีย์หลวง เมืองเชียงใหม่  (เมื่อหลวงปู่ตื้อเข้ามาในตัวเมืองเชียงใหม่ ท่านมักจะมาพำนักที่วัดเจดีย์หลวงแห่งนี้)

หลวงพ่อวัดเจดีย์หลวงบอกกับผู้เขียนว่า ท่านไม่ค่อยแน่ใจนัก  ท่านยืนยันว่าเคยเห็นหลวงปู่ตื้อสวมสร้อยลูกประคำ  แต่จะสวมเป็นประจำหรือไม่นั้น ท่านไม่ยืนยัน  ให้ถือตามหลวงปู่สังข์ที่วัดป่าอาจารย์ตื้อก็แล้วกัน เพราะหลวงปู่สังข์ใกล้ชิดกับหลวงปู่ตื้อมากกว่า

องค์ที่สามได้แก่ "หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป" วัดอรัญญวิเวก เชียงใหม่ (วัดที่ผู้เขียนไปเป็นประจำ) ซึ่งท่านได้อุปัฏฐากหลวงปู่ตื้อกับหลวงปู่แหวนอยู่หลายปี

หลวงพ่อเปลี่ยนบอกว่า

"อาตมาอยู่ปรนนิบัติหลวงปู่ตื้อติดต่อกันห้าแล้ง (ห้าปี) ก็ไม่เห็นท่านแขวนลูกประคำเลย ... โดยปกติท่านไม่แขวน ยืนยันได้"

 

เผยความลับเรื่อง "ลูกประคำของหลวงปู่ตื้อ"!! ปกติท่านจะไม่แขวน ... จะแขวนเฉพาะตอนทำพิธีปลุกเสกหรือเวลามีคนมาขอถ่ายรูป?!

เผยความลับเรื่อง "ลูกประคำของหลวงปู่ตื้อ"!! ปกติท่านจะไม่แขวน ... จะแขวนเฉพาะตอนทำพิธีปลุกเสกหรือเวลามีคนมาขอถ่ายรูป?!