บุญของเณรทั้ง ๙๙ รูปจริงๆ!!! กฟภ.จัดบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล.ในหลวงรัชกาลที่.๙ โดยสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ให้

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

บุญของเณรทั้ง ๙๙ รูปจริงๆ!!! กฟภ.จัดบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล.ในหลวงรัชกาลที่.๙ โดยสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ให้

บุญของเณรทั้ง ๙๙ รูปจริงๆ!!! กฟภ.จัดบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล.ในหลวงรัชกาลที่.๙ โดยสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ให้
เมื่อวานนี้(วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จลงพระอุโบสถเพื่อประกอบพิธีบรรพชาสามเณรโดยพระองค์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร 99 รูป บุตรหลานพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และประชาชนทั่วไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

บุญของเณรทั้ง ๙๙ รูปจริงๆ!!! กฟภ.จัดบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล.ในหลวงรัชกาลที่.๙ โดยสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ให้
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ : พระศาสนกิจแรกหลังสถาปนาเป็น" สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)" พร้อมประทานโอวาท แก่คณะสงฆ์หนตะวันออก ในการพระราชทานพัดยศ

บุญของเณรทั้ง ๙๙ รูปจริงๆ!!! กฟภ.จัดบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล.ในหลวงรัชกาลที่.๙ โดยสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ให้

พิธีในช่วงเช้า ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี นายยงยุทธ โกเมศ  กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เกียรติเดินทางมาร่วมพิธีโดยมีนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธี กล่าวคำสดุดีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และนายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อประธานในพิธี ต่อจากนั้นผู้ร่วมงานได้ร่วมกันเดินขบวนจากโรงเรียนวัดราชบพิธไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เพื่อร่วมพิธีบรรพชา 

บุญของเณรทั้ง ๙๙ รูปจริงๆ!!! กฟภ.จัดบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล.ในหลวงรัชกาลที่.๙ โดยสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ให้
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ : "หากสงฆ์แตกแยกแบ่งหมู่แบ่งเหล่า เมื่อใด เมื่อนั้นอายุแห่งพระพุทธศาสนาจะสั้นลง" พระโอวาทจากพระสังฆราช ในพิธีมอบประกาศพระราชทานวิสุงคามสี
 

บุญของเณรทั้ง ๙๙ รูปจริงๆ!!! กฟภ.จัดบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล.ในหลวงรัชกาลที่.๙ โดยสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ให้

นางสุพักตร์ ยอดสุรางค์ ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ปกครองของ ด.ช. ปรัชญ์ ยอดสุรางค์ กล่าวว่าดีใจที่ได้นำบุตรชายมาบรรพชาสามเณรเพื่อ ได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ด้วยการฝึกสมาธิ ศึกษาพระธรรมซึ่งจะส่งผลให้ลูกของตนเป็นคนจิตใจดี มีสมาธิมากขึ้น และมีผลการเรียนที่ดี เมื่อบุตรของตนนั้นแจ้งว่าประสงค์มีความสมัครใจอยากจะบวชสามเณรกับโครงการนี้ตนเองจึงได้สนับสนุนให้ลูกบวช 
ทางด้านของ ด.ช. ปรัชญ์ ยอดสุรางค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย กล่าวว่า เหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการบวชสามเณรในครั้งนี้เป็นเพราะตนเองและครอบครัวมีความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงอยากจะบวชสามเณรถวายให้พระองค์ อีกทั้งโครงการนี้ยังมีองค์สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระอุปัชฌาย์จึงทำให้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ ด.ช.ปรัชญ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ตนเองคาดหวังไว้ว่าสิ่งที่จะได้รับจากโครงการนี้คือ การเป็นคนมีระเบียบวินัย มีสมาธิดี และนำเอาพระธรรมคำสอนที่จะได้รับจากองค์สมเด็จพระสังฆราชและพระอาจารย์วิทยากรไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองต่อไป
ขอขอบคุณ  แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
                   เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช

บุญของเณรทั้ง ๙๙ รูปจริงๆ!!! กฟภ.จัดบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล.ในหลวงรัชกาลที่.๙ โดยสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ให้
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ : “สมณศักดิ์ เป็นเครื่องเตือนตนให้ตระหนักในหน้าที่ มิใช่มีไว้เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตน” พระโอวาท สมเด็จพระสังฆราช ณ พิธีพระราชทานสัญญาบัตร
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์