จะมีพ่อแม่สักกี่คนได้ใส่บาตรลูกสาวตัวเอง!! วัดทรงธรรมฯ จัดพิธี "บรรพชาสามเณรี" ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้หญิง ... แขกไทย-ฝรั่ง ร่วมงานคับคั่ง!!

รู้จริง...รู้แจ้ง...ทุกเรื่องราวแห่งปาฏิหาริย์ http://www.tnews.co.th

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ที่ผ่านมา วัดทรงธรรมกัลยาณี ภิกษุณีอาราม จังหวัดนครปฐม ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรี (ผู้หญิงที่บวชเป็นเณร) รุ่นที่ ๑๘ จำนวน ๒๔ รูป ซึ่งเป็นการบวชแบบชั่วคราว ๙ วัน

การจัดพิธีในปีนี้ถือว่ามีความพิเศษกว่าทุกปี เพราะมีอาคันตุกะคนสำคัญจากต่างประเทศให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีด้วย  อาทิเช่น  พระอาจารย์อานันทะ พระภิกษุจากประเทศอินเดีย  นางโมนิกา แทดดีย์ ชาวสวิสที่ให้การสนับสนุนวัดมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔  ดร.กาญจนา สุทธิกุล ผู้อยู่เบื้องหลังการทำงานเพื่อภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทย  รวมถึงสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ผลิตรายการสารคดีที่มาร่วมถ่ายทำด้วย

 

จะมีพ่อแม่สักกี่คนได้ใส่บาตรลูกสาวตัวเอง!! วัดทรงธรรมฯ จัดพิธี "บรรพชาสามเณรี" ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้หญิง ... แขกไทย-ฝรั่ง ร่วมงานคับคั่ง!!

 

จะมีพ่อแม่สักกี่คนได้ใส่บาตรลูกสาวตัวเอง!! วัดทรงธรรมฯ จัดพิธี "บรรพชาสามเณรี" ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้หญิง ... แขกไทย-ฝรั่ง ร่วมงานคับคั่ง!!

[พระอาจารย์อานันทะ]

 

จะมีพ่อแม่สักกี่คนได้ใส่บาตรลูกสาวตัวเอง!! วัดทรงธรรมฯ จัดพิธี "บรรพชาสามเณรี" ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้หญิง ... แขกไทย-ฝรั่ง ร่วมงานคับคั่ง!!

[นางโมนิกา แทดดีย์]

 

จะมีพ่อแม่สักกี่คนได้ใส่บาตรลูกสาวตัวเอง!! วัดทรงธรรมฯ จัดพิธี "บรรพชาสามเณรี" ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้หญิง ... แขกไทย-ฝรั่ง ร่วมงานคับคั่ง!!

[หลวงแม่ธัมมนันทา]

ด้าน “หลวงแม่ธัมมนันทา” เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นชาวพุทธซึ่งเป็นชาวตะวันตกให้ความสนใจและเดินทางมาร่วมอนุโมทนาในการบรรพชาสามเณรีครั้งนี้ และได้เห็นว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจริง ๆ จากการสัมผัส การพูดคุย ความคิด สีหน้า ท่าทาง  และปีนี้ยังเป็นปีแรกที่หลวงแม่ร่วมรับรองแขกเหรื่อตลอดครึ่งวันอย่างแข็งขันโดยไม่ยอมหยุดพักเลย

นอกจากนี้ การจัดพิธีในวันที่ ๖ เมษายน ยังตรงกับวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของ “หลวงย่า” ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์ ผู้เป็นปฐมาจารย์ของวัด อีกด้วย

 

จะมีพ่อแม่สักกี่คนได้ใส่บาตรลูกสาวตัวเอง!! วัดทรงธรรมฯ จัดพิธี "บรรพชาสามเณรี" ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้หญิง ... แขกไทย-ฝรั่ง ร่วมงานคับคั่ง!!

จะมีพ่อแม่สักกี่คนได้ใส่บาตรลูกสาวตัวเอง!! วัดทรงธรรมฯ จัดพิธี "บรรพชาสามเณรี" ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้หญิง ... แขกไทย-ฝรั่ง ร่วมงานคับคั่ง!!

จะมีพ่อแม่สักกี่คนได้ใส่บาตรลูกสาวตัวเอง!! วัดทรงธรรมฯ จัดพิธี "บรรพชาสามเณรี" ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้หญิง ... แขกไทย-ฝรั่ง ร่วมงานคับคั่ง!!

จะมีพ่อแม่สักกี่คนได้ใส่บาตรลูกสาวตัวเอง!! วัดทรงธรรมฯ จัดพิธี "บรรพชาสามเณรี" ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้หญิง ... แขกไทย-ฝรั่ง ร่วมงานคับคั่ง!!

จะมีพ่อแม่สักกี่คนได้ใส่บาตรลูกสาวตัวเอง!! วัดทรงธรรมฯ จัดพิธี "บรรพชาสามเณรี" ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้หญิง ... แขกไทย-ฝรั่ง ร่วมงานคับคั่ง!!

จะมีพ่อแม่สักกี่คนได้ใส่บาตรลูกสาวตัวเอง!! วัดทรงธรรมฯ จัดพิธี "บรรพชาสามเณรี" ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้หญิง ... แขกไทย-ฝรั่ง ร่วมงานคับคั่ง!!

จะมีพ่อแม่สักกี่คนได้ใส่บาตรลูกสาวตัวเอง!! วัดทรงธรรมฯ จัดพิธี "บรรพชาสามเณรี" ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้หญิง ... แขกไทย-ฝรั่ง ร่วมงานคับคั่ง!!

จะมีพ่อแม่สักกี่คนได้ใส่บาตรลูกสาวตัวเอง!! วัดทรงธรรมฯ จัดพิธี "บรรพชาสามเณรี" ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้หญิง ... แขกไทย-ฝรั่ง ร่วมงานคับคั่ง!!

-------------------------------------------------------------

ที่มา : https://www.facebook.com/songdhammakalyani.monastery