สิริอัญญาบอก... พวกที่คิดไม่ดีต่อบ้านเมืองเตรียมตัวให้ดี ต้อนรับพระนางกาลกิณีเทวี!จะมาลงโทษหากยังไม่กลับกลับใจ

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

สิริอัญญาบอก... พวกที่คิดไม่ดีต่อบ้านเมืองเตรียมตัวให้ดี ต้อนรับพระนางกาลกิณีเทวี!จะมาลงโทษหากยังไม่กลับกลับใจ
สิริอัญญาบอก... พวกที่คิดไม่ดีต่อบ้านเมืองเตรียมตัวให้ดี ต้อนรับพระนางกาลกิณีเทวี!จะมาลงโทษหากยังไม่กลับกลับใจ

สิริอัญญา ได้ทำนายเหตุกาณ์บ้านเมืองไว้โดยโพลต์ลงวันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ในเพจ Paisal Puechmongkolไว้น่าสนใจดังนี้
วันมหาสงกรานต์ในปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๒ นาฬิกา ๔๙ นาที ๑๒ วินาที ดังนั้นนางสงกรานต์เวรประจำปีนี้จึงเป็นพระนางกาลกิณีเทวี ซึ่งเป็นนางสงกรานต์เวรประจำวันพฤหัสบดี เนื่องจากนางสงกรานต์เวรประจำปีนี้เสด็จเข้าเวรในเวลาตีสองกว่า ในทางโหราศาสตร์จึงถือว่าเป็นวันพฤหัสบดี และจะเสด็จมาโดยอิริยาบถประทับนอนหลับเนตรมาบนหลังช้าง  เพราะเหตุที่นางสงกรานต์เวรเสด็จเข้าเวรในอริยาบถนอนหลับเนตรมาเช่นนี้ บรรดาพวก “ตาอยู่” ที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวในความเป็นไปของบ้านเมืองและราษฎร รวมทั้งพวกที่ฉกฉวยเอาประโยชน์จากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ แม้กระทั่งพวกลมพัด ลมเพ ก็จะพากันเข้าเกียร์ว่าง จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนทุกข์ยากแก่อาณาประชาราษฎร 
จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายหละหลวมไร้ผลบังคับ และเป็นที่มาของการฉวยโอกาสต่อรองผลประโยชน์จากการล้มคดี จากการถ่วงคดี หรือจากการบิดเบือนคดี โดยเฉพาะคดีจำพวกภาษีอากร และคดีอาญา ที่กระทำความผิดต่อรัฐหรือทำความเสียหายต่อรัฐ จะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นโดยทั่วไป 
แต่ต้องไม่ลืมว่าในบรรดาพาหนะของนางสงกรานต์เวรทั้งหลายนั้นล้วนแต่เป็นสัตว์เล็ก หรือสัตว์ที่มีศักดิ์ฐานะต่ำ ต่างกันกับพาหนะทรงของนางสงกรานต์เวรปีนี้ ซึ่งเป็นช้าง และช้างดังกล่าวก็เป็นเทพพาหนะของมหาเทพ ที่มีฤทธานุภาพในการทำลายล้างอธรรมทั้งหลาย ซึ่งบ้างก็ว่าเป็นเทพพาหนะของพระศิวะเป็นเจ้า บ้างก็ว่าเป็นเทพพาหนะของพระอินทร์ ซึ่งอย่างหลังนี้เป็นคติมาทางด้านอุษาคเนย์เป็นหลัก 
สิริอัญญาบอก... พวกที่คิดไม่ดีต่อบ้านเมืองเตรียมตัวให้ดี ต้อนรับพระนางกาลกิณีเทวี!จะมาลงโทษหากยังไม่กลับกลับใจ

ติดตามข่าวเพิ่มที่ :พ่อท่านโพธิรักษ์ประกาศ “ปีนี้หนัก จะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้”  ไพศาลโพสขอให้ พ่อท่านโพธิรักษ์ อย่าเพิ่งละสังขาร


 

สิริอัญญาบอก... พวกที่คิดไม่ดีต่อบ้านเมืองเตรียมตัวให้ดี ต้อนรับพระนางกาลกิณีเทวี!จะมาลงโทษหากยังไม่กลับกลับใจ

ดังนั้นแม้พระนางสงกรานต์เวรจะเสด็จหลับเนตรมา ซึ่งจะทำให้ภารกิจทั้งหลายที่จะพึงกระทำไม่อาจกระทำได้โดยเต็มที่ และอาจเกิดเรื่องที่สับสนและเข้าใจผิดในเรื่องใหญ่ ๆ ขึ้นได้เป็นอันมาก แต่ทว่าเมื่อเทพพาหนะเป็นช้างทรง มีฤทธานุภาพมาก มีพลานุภาพมาก จึงสามารถขับเคลื่อนภารกิจรุดไปข้างหน้าได้ ด้วยพลังวัตรอันสูงยิ่ง 
โดยผลแห่งการนี้ก็ให้คอยสังเกตกันดูว่าบรรดาคนที่มีหน้าที่แล้วไม่ทำหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ซึ่งโดยรวมก็คือพวกที่ไม่ทำหน้าที่ ก็จะต้องประสบกับชะตากรรมที่คาดคิดไม่ถึง เพราะถึงแม้จะไม่ทำหน้าที่ แต่พลังวัตรอันขับเคลื่อนภารกิจอันสำคัญของแผ่นดิน ยังคงต้องรุดหน้าต่อไปด้วยฤทธานุภาพแห่งเทพพาหนะช้างทรงนั่นเอง 
คนเหล่านี้แหละคือพวกที่จะตกหลังช้าง หรือพวกที่จะตกจากเก้าอี้!  ไม่ต้องดูกันนานเท่าใดนัก หลังวันที่พระนางกาลกิณีเทวีเข้าเวรก็คงจะได้เห็นกัน ดังนั้นใครก็ตามที่ไม่ทำหน้าที่ก็ควรจะได้ตระหนักสังวรไว้แล้วกลับเนื้อกลับตัวเสียให้ทันท่วงที หรือไม่ก็ขอโยกย้ายถ่ายเทไปอยู่เสียที่อื่น อย่านั่งค้ำเก้าอี้ให้หนักแผ่นดิน เป็นภาระแก่ประเทศชาติและราษฎรต่อไปเลย 
พระนางกาลกิณีเทวีเป็นนางสงกรานต์ประเภทร้าย ซึ่งมีอยู่สององค์เท่านั้น คือพระนางกาลกิณีเทวี กับพระนางรากษสเทวี แม้จะร้ายเหมือนกันแต่ก็ต่างกัน ตรงพระนางรากษสเทวีนั้นท่านเป็นยักษ์ เข้าเวรครั้งใดก็วายวอดบรรลัยโดยทั่วกันไม่ว่าพระหรือโจร ไม่ว่าเศรษฐีหรือยาจก ก็เดือดร้อนวินาศไปด้วยกัน 
พระนางรากษสเทวีเข้าเวรเมื่อปี๒๕๑๙ ก็เกิดเป็นสงครามใหญ่ ทั้งภายในประเทศและตามแนวชายแดน แม้ที่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสนามหลวงก็มีการฆ่าฟันกันเป็นอันมาก แต่โชคดีหน่อยหนึ่งที่นานทีพระนางรากษสเทวีจะเข้าเวรแต่ละครั้ง บ้างก็ ๑๐ปี บ้างก็ ๒๐ ปี 
ส่วนพระนางกาลกิณีเทวีนั้น แม้จะเป็นนางสงกรานต์ร้าย แต่ก็ไม่ได้ร้ายกับคนทั่วไป แต่จะร้ายกับคนชั่วชาติอุบาทว์จัญไรเท่านั้น อาจกล่าวได้ว่าเสด็จมาเพื่อลงทัณฑ์กับพวกชาติชั่วทั้งหลายก็ว่าได้ ทว่าพระนางก็มิได้เสด็จเข้าเวรบ่อยนัก อย่างเร็วก็ ๕ ปีครั้งหนึ่ง อย่างช้าก็ ๗ ปีครั้งหนึ่ง ต่างกับพระนางสงกรานต์องค์อื่นอีก ๕ องค์ที่เข้าเวรบ่อย อาจจะเป็น ๒ ปี ๓ ปี หรือ ๔ ปีต่อครั้ง 
พระนางกาลกิณีเทวีท่านเป็นเทพอัปสรที่ถือมังสวิรัติ เสวยถั่ว งา เป็นอาหาร ดังนั้นในปีนี้พืชผลทางการเกษตรจะขายได้ราคาดี การส่งออกภาคเกษตรของไทยจะกระเตื้องขึ้นกว่าปีก่อน ๆ 
พระนางเสด็จมาโดยทรงพาหุรัด ทัดดอกมณฑา และสวมอาภรณ์เป็นแก้วมรกต ดังนั้นสินค้าจำพวกหัตถกรรมและอัญมณีทั้งหลายจะมีราคาดี ประเทศไทยจะส่งออกสินค้าจำพวกหัตถกรรม สินค้าแปรรูปทางการเกษตร สินค้าแปรรูปอัญมณี ได้เป็นจำนวนมาก ธุรกิจที่อยู่ในภาคนี้จะมีความเจริญเติบโตและมีผลกำไรสูง 
การเสด็จเข้าเวรของพระนางกาลกิณีเทวีไม่มีสัญญาณใด ๆ เกี่ยวกับสินค้าจำพวกอุตสาหกรรม ซึ่งหมายความว่าการส่งออกสินค้าจำพวกอุตสาหกรรมและไอที จะได้รับผลกระทบ ประเทศไทยจะไม่สามารถพึ่งพาการส่งออกสินค้าพวกนี้เป็นที่พึ่งหรือเป็นสรณะได้ ดุลการค้าที่ต้องอาศัยยอดส่งออกสินค้าจำพวกนี้จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง 
แม้นายกรัฐมนตรีจะเคยชี้นำแนวทางนโยบายการค้าระหว่างประเทศให้รักษาตลาดเก่า และขยายตลาดใหม่ แต่ก็ยังไม่มีใครรับเอาไปทำ ยังคงหลงเมาอยู่กับตลาดเก่าที่คุ้นเคย แต่น่าเวทนาที่ไม่รู้สภาพว่าตลาดเก่าในวันนี้นั้นล้วนถังแตก ดังนั้นจะสักกี่โรดโชว์ จะสักกี่คำวอน ก็ไม่มีทางที่จะฟื้นการส่งออกจากตลาดเก่าได้ 

นายกรัฐมนตรีได้ชี้นำให้เร่งสร้างตลาดใหม่ ซึ่งเป็นตลาดที่มีประชากรกว่าครึ่งโลกและกำลังเติบโต แต่กลับถูกทอดทิ้งไม่ไยดี ไม่ตั้ง ไม่สร้างกลไกการค้าขาย ในวงตลาดใหม่ แม้ผู้แทนทางการค้าที่มีระเบียบให้ตั้งได้ก็ไม่ยอมตั้ง ยังหลงหวังตลาดเก่าแบบลม ๆ แล้งๆ ต่อไป ก็จะทำให้ประเทศไทยและคนไทยประสบชะตากรรมต่อไป 
พระนางกาลกิณีเทวีเสด็จมาโดยทรงขอช้างในพระหัตถ์ขวา ซึ่งไม่ต้องแปลความกันมาก็บอกได้ว่าอำนาจตามมาตรา ๔๔ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวเดิม ซึ่งรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ บัญญัติรับรองให้ คสช. ดำรงอยู่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับตำแหน่ง และให้มีอำนาจใช้อำนาจเดิมตามมาตรา ๔๔ ต่อไปได้ นี่แหละคือขอช้างที่พระนางกาลกิณีเทวีถืออยู่ในพระหัตถ์ข้างขวา พร้อมที่จะโขกสับกับพวกหัวรั้นดื้อดึงบ่อนทำลายชาติบ้านเมือง ทรยศชาติ โกงบ้านกินเมืองทั้งหลายให้ย่อยยับไป 
พระนางกาลกิณีเทวีทรงปืนในพระหัตถ์ซ้าย ซึ่งปืนนั้นเป็นอาวุธที่มีความร้ายแรง รุนแรง และมีฤทธานุภาพกระทำระยะไกลได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นพวกโกงชาติ พวกทรยศชาติ อย่าคิดว่าหลบหนีไปแดนไกลหรือหนีไปต่างประเทศแล้วจะรอดพ้นจากเงื้อมมือกฎหมายไปได้ คนจำพวกนี้จะถูกพลังอำนาจปืนของพระนางสงกรานต์เวรจนไม่มีแผ่นดินอยู่ จะต้องหนีหัวซุกหัวซุน ไม่ต่างกับพวกหนีกระสุนปืนในสงคราม

สิริอัญญาบอก... พวกที่คิดไม่ดีต่อบ้านเมืองเตรียมตัวให้ดี ต้อนรับพระนางกาลกิณีเทวี!จะมาลงโทษหากยังไม่กลับกลับใจ  
ติดตามข่าวเพิ่มที่ : ๓ประเด็นที่ต้องชัดเจนและเร็วไว  หลังถอดถอนสมณศักดิ์ พระธัมมชโย!... “ไพศาล พืชมงคล”เสนอมาเพื่อถามหาคนที่จะกล้าจัดการลัทธิอลัชชีให้สิ้น!!!

 

สิริอัญญาบอก... พวกที่คิดไม่ดีต่อบ้านเมืองเตรียมตัวให้ดี ต้อนรับพระนางกาลกิณีเทวี!จะมาลงโทษหากยังไม่กลับกลับใจ

สงกรานต์ปีนี้เกณฑ์เกี่ยวกับน้ำตรงกัน สรุปได้เป็นสองประการคือ 
ปีนี้น้ำต้นปีน้อย กลางปีงาม ปลายปีมาก หมายความว่า ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2560 ฝนจะน้อย น้ำจะน้อย ดังนั้นจะต้องรีบเตรียมการเพาะปลูกให้ทันท่วงทีแก่เวลา และพึงถือเอาวันพระราชพิธีพืชมงคลเป็นหลักในการเตรียมการเริ่มต้นเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่ มิฉะนั้นก็จะไม่ทันการ 
พืชผลที่เพาะปลูกในช่วงนี้ พอล่วงเข้าถึงกลางเดือนกรกฎาคม ไปจนถึงกลางเดือนกันยายน 2560 ฝนและน้ำก็จะมาพอดีแก่การใช้การ ข้าวกล้าพืชผลทั้งหลายก็จะงอกงามและสามารถเก็บเกี่ยวได้ทันฤดูกาล 
ครั้นถึงปลายปี คือปลายปีฝนตั้งแต่กลางเดือนกันยายน ไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 2560 ฝนจะมาก น้ำจะมาก ดีเปรสชั่นหลายสิบลูกคงจะถล่มประเทศไทย หนุนด้วยน้ำทะเล และน้ำใต้ดินจะสูงขึ้น จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ ข้าวกล้าพืชผลใดหากเก็บเกี่ยวไม่ทันก็จะเสียหาย 
เหตุนี้ท่านจึงพยากรณ์ว่า พืชผลเกษตรจะเสียหายถึงห้าส่วน จะได้ผลแค่ส่วนเดียว ดังนั้นชนเหล่าใดที่ได้รู้ถึงเหตุการณ์ที่จะเป็นไปจากการเข้าเวรของพระนางกาลกิณีเทวี ก็สามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายได้ โดยการเพาะปลูกทำการทั้งหลายให้ถูกต้องตามกาลเวลาและฤดูกาล 
อันมงคลและอัปมงคลเกิดขึ้นจากการกระทำตนของตน หาใช่เกิดจากฟ้าบันดาลไม่ จึงอย่าได้โทษว่าฟ้าบันดาลเลย!

สิริอัญญาบอก... พวกที่คิดไม่ดีต่อบ้านเมืองเตรียมตัวให้ดี ต้อนรับพระนางกาลกิณีเทวี!จะมาลงโทษหากยังไม่กลับกลับใจ
ขอขอบคุณ FB: เพจ Paisal Puechmongkol @Paisal.Fanpage
ติดตามข่าวเพิ่มที่ :อย่าหลงประเด็นที่ทำกัน “ไพศาล”ออกมาเตือนหลังวันสงกรานต์พระนางกาลกิณีเทพีสงกรานต์นอนหลับมา พวกเกียร์ว่างจะออกมาทำงาน ไว้ตามดูคำโบราณส่งผลไหม!
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด