เจ้ากรรมนายเวรแท้จริง คือใคร อยู่ที่ไหน!!!  หลวงปู่ขาวได้บอกไว้ว่า”เราสามารถรู้และหลุดพ้นจากเขาเหล่านั้นได้ด้วยวิธีใด?”

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

เจ้ากรรมนายเวรแท้จริง คือใคร อยู่ที่ไหน!!!  หลวงปู่ขาวได้บอกไว้ว่า”เราสามารถรู้และหลุดพ้นจากเขาเหล่านั้นได้ด้วยวิธีใด?”

เจ้ากรรมนายเวรแท้จริง คือใคร อยู่ที่ไหน!!!  หลวงปู่ขาวได้บอกไว้ว่า”เราสามารถรู้และหลุดพ้นจากเขาเหล่านั้นได้ด้วยวิธีใด?”
พระพุทธเจ้าแสดงไว้ ทางไปนรก ทางไปสวรรค์ ทางไปพรหมโลก ทางไปนิพพาน พระองค์ก็บอกไว้แล้ว ให้วางกายเป็นสุจริต วาจาให้บริสุทธิ์ ใจให้บริสุทธิ์ นี้ทางไปสวรรค์ ทางมามนุษย์ ทางไปพระนิพพานให้บริสุทธิ์อย่างนี้ ทางไปนรกนั่นเรียกว่าทุจริตนั้นทางกาย ทางวาจา ทางใจ อันนี้ทางไปนรก เราจะเว้นเสียไม่ไปละ รู้จักแล้ว เราจะไปแต่ทางที่ราบรื่น ทางสบาย การเดินก็ทางกายวาจาใจเท่านั้นแหละ

เจ้ากรรมนายเวรแท้จริง คือใคร อยู่ที่ไหน!!!  หลวงปู่ขาวได้บอกไว้ว่า”เราสามารถรู้และหลุดพ้นจากเขาเหล่านั้นได้ด้วยวิธีใด?”
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :บุญคุณต้องทดแทน! หลวงพ่อจรัญ แนะ ๑๐วิธี ทดแทนบุญคุญคุณพ่อแม่ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิต ...ร่วมสืบสานความงดงามแบบไทยๆ

เจ้ากรรมนายเวรแท้จริง คือใคร อยู่ที่ไหน!!!  หลวงปู่ขาวได้บอกไว้ว่า”เราสามารถรู้และหลุดพ้นจากเขาเหล่านั้นได้ด้วยวิธีใด?”

ผู้ที่จะเที่ยวเอาภพเอาชาติ นับกัปนับกัลป์ไม่ได้ตั้งแต่โลกเป็นโลกมา คือดวงจิตของเรานี่เอง ดวงจิตของเรานี่เองเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรแล้วก่อเล่า ไม่เบื่อสักที ก็แม่นดวงจิตของเรานี่แหละ เพราะเหตุนั้น เราจึงต้องอบรมจิตใจเราให้ดี ให้ใจรู้เสีย ใจนี่แหละเป็นผู้หลงจนนับภพนับชาติไม่ได้ ภพน้อยภพใหญ่ เที่ยวอยู่ในสังสารจักร์นี่ จึงให้เข้าใจเสียว่าเจ้ากรรมนายเวรคือใจ ตัวกรรมแม่นใจ ดวงใจอันเดียว วิญญาณอันเดียวเป็นตัวกรรม แต่งกรรมเสียแล้วให้เวียนว่าตายเกิดที่นี่ ไม่เลิก

เจ้ากรรมนายเวรแท้จริง คือใคร อยู่ที่ไหน!!!  หลวงปู่ขาวได้บอกไว้ว่า”เราสามารถรู้และหลุดพ้นจากเขาเหล่านั้นได้ด้วยวิธีใด?”
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :อ่านก่อนควักเงินให้ทาน!!!... หลวงปู่ชา สอนเคล็ดลับการทำบุญแบบไม่ต้องใช้เงิน!!!

เจ้ากรรมนายเวรแท้จริง คือใคร อยู่ที่ไหน!!!  หลวงปู่ขาวได้บอกไว้ว่า”เราสามารถรู้และหลุดพ้นจากเขาเหล่านั้นได้ด้วยวิธีใด?”

เรารู้จักแล้วเราต้องควบคุมใจ แนะนำสั่งสอนใจ ทำใจเราให้ผ่องแผ้ว ว่าเอาย่อๆนี่แหละ กว้างขวางก็ได้ยินมาพอแฮงแล้ว เอาย่อๆควบคุมใจเท่านั้นแหละ เดี๋ยวนี้ ใจนี้ เจ้าของนรกก็แม่นใจนี่แหละ ม่าง(เลิก,ทิ้ง) นรกก็แม่นใจนี่แหละ
• หลวงปู่ขาว อนาลโย •
ที่มา : FB : เพจ วัดป่า @watpah

เจ้ากรรมนายเวรแท้จริง คือใคร อยู่ที่ไหน!!!  หลวงปู่ขาวได้บอกไว้ว่า”เราสามารถรู้และหลุดพ้นจากเขาเหล่านั้นได้ด้วยวิธีใด?”
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :หลวงปู่จันทา!!! เล่ามีเปรตบนถ้ำภูพานมาสารภาพว่าเป็นเปรตเเพราะกรรมใด ทั้งทีบวชพระมาตลอดเกือบ ๑๐๐ พรรษา?
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด