โอแม่เจ้า! นิสิตจุฬาฯโพส วังวินเซอร์ไม่ใช่วัง!!! การทุบเป็นเรื่องธรรมดา??? ทุบก็เพื่อทำสนามกีฬาทำเพื่อประชาชน...

ติดตามเรื่องราวดีๆ ได้ที่ http://www.tnews.co.th

หลังจากกรณีหมุดคณะราษฎรหายไปจากพื้นที่ลานพระบรมรูปทรงม้า เรื่องราวในสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงกันอย่างกว้างขวางอีกครั้ง หนึ่งในนั้นคือ ประเด็นทวงถามถึงความยุติธรรมในการทุบวังวินเซอร์ ซึ่งควรค่ากับการเป็นหลักฐานล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ มากกว่าหมุดโลหะของคณะราษฎร์  

 

อ่านเนื้อหาข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่  : รำลึกวังวิเซอร์ในความทรงจำ ห้องเรียนของนิติจุฬา 

ซึ่งทำให้เกิดประเด็นที่ผู้คนตั้งคำถามกันว่า “ทำไมต้องเป็นวังวินเซอร์” ที่ถูกทุบ ในเรื่องนี้มีนิสิตจุฬา Kanit Viseshasinha” ออกมาไขข้อข้องใจให้โดยเขียนบทความโพสต์ลงในเฟสบุ๊คว่า  

โอแม่เจ้า! นิสิตจุฬาฯโพส วังวินเซอร์ไม่ใช่วัง!!! การทุบเป็นเรื่องธรรมดา??? ทุบก็เพื่อทำสนามกีฬาทำเพื่อประชาชน...

 

ภาพวังที่ตั้งตระง่านเด่นอยู่กลางทุ่งนี้คือ "วังวินด์เซอร์" หรือ "วังประทุมวัน" หรือเรียกอีกชื่อว่า" วังกลางทุ่ง"เป็นวังที่สร้างขึ้นโดยพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อจะพระราชทานเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามบรมราชกุมารองค์แรกแห่งสยามประเทศ

 

วังวินเซอร์ (ไม่ใช่พระราชวัง และไม่เคยเป็นพระราชวัง และไม่เคยมีเจ้านายองค์ไหนไปอาศัยเป็นวังจริงๆ มีเพียงในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่เสด็จมาพักแรมแค่สองครั้ง) เป็นวังที่รัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างเป็นที่ประทับ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ เนื่องด้วยในแถบนี้เป็นที่ดินที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เป็นที่อยู่ของพระราชวงศ์ฝ่ายสมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ หลังจากที่ถ้าหมดสมัยของพระองค์ท่านแล้ว จะเห็นว่าตรงข้ามกับวังวินเซอร์จะเป็นวังของกรมพระสวัสดิ์ (ปัจจุบันเป็นเทคโนปทุมวันฯ น่าแปลกที่มีการทุบวังนี้แต่ไม่มีใครสนใจแหะ)

 

แต่วังวินเซอร์นี้สร้างยังไม่แล้วเสร็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศก็สวรรคตเสียก่อน ต่อมาวังนี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นสถานที่เรียนของโรงเรียนต่าง ๆ ที่ต่อมาจะกลายเป็นจุฬาฯ เป็นทั้งโรงเรียนฝึกหัดครู รวมทั้งยังเป็นที่พักแห่งแรกของหอพักนิสิตจุฬาฯ จึงเรียกที่นี้ว่า "หอวัง"

ต่อมาจึงมีโรงเรียนสาธิตการฝึกหัดครูเกิดขึ้นตรงนี้เลยเรียกโรงเรียนนั้นว่า "โรงเรียนมัธยมหอวัง"

เห็นได้ว่าตั้งแต่มีการสร้างวังนี้มา สถานะความเป็นวังในคติที่ว่า ต้องมีเจ้านายอาศัยอยู่ จึงไม่เกิดขึ้นเลย อีกทั้งไม่ใช่พระราชวัง เราต้องเข้าใจก่อนว่า วังกับพระราชวังต่างกัน “วังไกลกังวล” ไม่ใช่ “พระราชวังไกลกังวล” ควรเรียกว่า วังไกลกังวล เพราะการจะยกฐานะให้วังเป็นพระราชวัง ต้องมีการประกาศยกเป็นพระราชวังโดยต้องเป็นประกาศพระบรมราชโองการ

 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะราษฎรได้ออกแผนการศึกษาฉบับที่ ๑ ในปีพ.ศ. ๒๔๗๕ ตามหลัก ๖ ประการข้อที่ ๖ ที่เน้นเรื่องการศึกษา โดยในแผนการศึกษาฉบับแรกนั้น เน้นความสำคัญ ๓ เรื่องได้แก่ จริยศึกษา พุทธิศึกษา (ไม่ใช่เฉพาะการเรียนพุทธ แต่เป็นการส่งเสริมปัญญา ที่มาจากคำว่า พุทธะ ในภาษาบาลี) และที่สำคัญคือ พลศึกษา!

โอแม่เจ้า! นิสิตจุฬาฯโพส วังวินเซอร์ไม่ใช่วัง!!! การทุบเป็นเรื่องธรรมดา??? ทุบก็เพื่อทำสนามกีฬาทำเพื่อประชาชน...

 

คณะราษฎรมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนมีความพร้อมทางด้านพลศึกษา แต่เดิมเราไม่เคยมีสนามกีฬาแห่งชาติขึ้นในประเทศ มักจะใช้สนามโรงเรียนสวนกุหลาบฯ เป็นสนามกีฬาแห่งชาติบ้าง ใช้สนามหลวงเป็นสนามกีฬาแห่งชาติบ้าง เราไม่เคยมีสถานที่ที่เป็นสนามกีฬาแห่งชาติเลย

คณะราษฎรจึงมีมติที่จะสร้างสนามกีฬาแห่งชาติเกิดขึ้นให้เป็นสถานที่ที่ประชาชนมาออกกำลังกาย และส่งเสริมด้านพลศึกษา ซึ่งแต่เดิมศาสตร์ทางด้านพลศึกษา ในประเทศไม่เคยเกิดขึ้นเลย คณะราษฎรจึงใช้พื้นที่ตรงบริเวณที่แต่เดิมเป็นวังวินเซอร์ ซึ่งตอนนั้นเป็นพื้นที่ของจุฬาฯ(ปัจจุบันก็เป็น กรมพลศึกษาเช่าอยู่) มาใช้สร้างสนามกีฬาแห่งชาติ ลองพิจารณาภูมิศาสตร์ของเมืองในขณะนั้นที่เป็นศูนย์กลางพระนคร จะหาสถานที่ตั้งที่เป็นสนามกีฬาแห่งชาติตรงไหน? สร้างในเขตพระนคร? ดุสิต?

 

อันนี้ให้ไปดูแผนที่ว่าความเจริญของกรุงเทพฯที่ขยายออกมาจนถึงนอกครองผดุงฯที่เต็มไปหมด ไม่มีวังนั้นก็เจอวังนู่นไม่เจอตรงนี้ก็เป็นที่ของคนอื่น ต้องหาที่ที่ติดถนนสำคัญด้วยนะ คือการจะสร้างมันก็ต้องหาที่เป็นศูนย์กลางเมืองหรืออย่างน้อยก็ต้องใกล้กับศูนย์กลางเมือง รวมถึงวังวินเซอร์ที่เป็นประเด็น คุณต้องเข้าใจว่า สถานะตอนนั้นคนในยุคนั้นไม่ได้มองนี้ว่าเป็นวังแล้วนะถึงจะเรียกว่าวัง แต่มโนทัศน์คือไม่ใช่วังที่แบบมีเจ้านายอาศัย

เราต้องเข้าใจก่อนว่า “การทุบวัง” (หรือการรื้อวัง)ในสมัยร.๗ จนอาจจะถึง ร.๙ นั้นเป็นเรื่องธรรมดามากในขณะนั้น เช่น วังบูรพาภิรมย์ถูกทุบวังสร้างเป็นโรงหนัง ปัจจุบันคือเมก้าพลาซ่า แถว ๆสะพานเหล็ก ยังมีวังอีกหลายที่ถูกทุบแต่น่าแปลกไม่มีใครพูดถึงวังอื่น ๆ เลย ลองให้เดินสำรวจรอบ ๆ เกาะรัตนโกสินทร์เราก็จะเห็นว่า วังต่าง ๆ ถูกรื้อ ถูกทุบไปเพียบหาใครสักคนหวนคำนึงถึงวังเหล่านั้นไม่ ทั้งวังเหล่านั้นก็มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามไม่แพ้กัน เช่นวังบูรพา วังตรงตรอกสามแพร่ง คือวังเพียบไปหมด หาใครหวนคำนึงไม่ แต่พอวังวินเซอร์ถูกทุบ (ต้องเข้าใจความคิดตอนนั้นนะว่าการทุบตอนนั้นแมร่งปกติมาก)โดยคณะราษฎรต้องการสร้างสนามกีฬาแห่งชาติ "เพื่อประชาชน" กับถูกหวนคำนึงยังกับเป็นบ้าเป็นบอราวกับว่าทีทุบวังแล้วทำไมถึงรื้อหมุดคณะราษฎรไม่ได้ เป็นการใช้ตรรกะที่ไม่สมเหตุสมผลเลย

โอแม่เจ้า! นิสิตจุฬาฯโพส วังวินเซอร์ไม่ใช่วัง!!! การทุบเป็นเรื่องธรรมดา??? ทุบก็เพื่อทำสนามกีฬาทำเพื่อประชาชน...

 

การไม่เข้าใจสภาพการณ์ตอนนั้นที่ต่างกับตอนนี้อย่างมาก การใช้อารมณ์ที่เกลียดคณะราษฎรดังที่กล่าวไว้หลายครั้งว่าเป็นผลจากความวุ่นวายทางการเมืองในรอบ ๑๐ ปีมานี้ ถูกนำมาใช้อย่างไร้ตรรกะของคนบางกลุ่มบางพวก วังวินเซอร์ก็กลายเป็นผีทางวัตถุที่ถูกมาหลอกหลอน เกิดเรื่องราวที่แต่งขึ้นเช่น สมเด็จพระพันวสาได้ยินเสียงทุบวังแล้วโทรมนัสหลังจากได้ยินเสียงทุบเป็นต้น เหล่านี้เป็นนิยายผีที่ถูกปลุกขึ้นมาเช่นกันในการโยงอะไรก็ได้ให้เกิดเรื่องราวคณะราษฎรกับสถาบันพระมหากษัตริย์(ในการช้สภาพการณ์ปัจจุบันมาอธิบาย)

 

ลองตรองดูเถิดว่า สนามกีฬาแห่งชาติ (ที่เรียกว่าสนามศุภนี้ หลวงศุภเองก็ไม่ได้ยกชื่อตัวเองหรือชื่อบรรดาศักดิ์มาตั้งนะ รวมถึงสถานีรถไฟฟ้าเขาก็ไม่เรียกนะว่าสถานีสนามศุภ เขาเรียกว่า สนามกีฬาแห่งชาติ) สนามนี้ได้ให้อะไรกับประเทศไทยบ้าง? ได้สร้างความทรงจำของ"ประชาชนทั้งชาติอะไรบ้าง" จตุรมิตร การแปรอักษรครั้งแรก ฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ การสวนสนามของลูกเสือ การใช้สนามนี้เป็นสนามเหย้าของทีมชาติไทยมาเวลาแสนนานก่อนย้ายไปรัชมังฯ เกิดกรณีสนามแตกที่มีประชาชนมาดูบอลจนล้นออกมาติดขอบสนาม ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยที่สำคัญ อีกหลายอย่าง ความทรงจำความรักในสนามศุภฯของหนุ่มสาวต่างสถาบันที่พบรักกันที่นี้ เหล่านี้สะท้อน"ประวัติศาสตร์ของประชาชน"อย่างแท้จริง เรียกได้ว่าสนามนี้ได้สร้างความทรงจำมากมายแห่งหนึ่งในฐานะ สถานที่ที่เรียกว่าชาติจริง ๆ จนบัดนี้ก็ยังเป็นสนามกีฬาแห่งชาติ ตามวัตถุประสงค์เดิมของคณะราษฎรจริง ๆ เหตุใดการแข่งบอลถ้วยก. ซึ่งเป็นถ้วยพระราชทานต้องจัดที่นี้เท่านั้น ใครที่เป็นคอบอลก็คงรู้ว่าถ้วยก.ต้องแข่งที่สนามศุภฯ ฟุตบอลถ้วยนายกรัฐมนตรีที่เรียกว่า ถ้วยไพรมินิสเตอร์นี้ ก็แข่งรอบชิงที่นี้ ยังมีอะไรหลายอย่างที่เป็นความทรงจำของ"ประชาชน"ก็เกิดขึ้นที่นี้อย่างมากมาย จงตรองด้วยความบริสุทธิ์ใจเถิด เหตุใดจึงมีข่าวว่าจะทุบสนามนี้เมื่อสองปีที่แล้ว เหตุใดจึงนำผีวังวินเซอร์มาใช้ในช่วงนี้ จงตรองดูเถิด อย่าใช้อคติเลย ที่นี้สร้างความเป็น"ทรงจำของชาติ"ที่สุดแล้วในประเทศ

 

เนื้อหาบทความจาก : Kanit Viseshasinha

 

โอแม่เจ้า! นิสิตจุฬาฯโพส วังวินเซอร์ไม่ใช่วัง!!! การทุบเป็นเรื่องธรรมดา??? ทุบก็เพื่อทำสนามกีฬาทำเพื่อประชาชน... (คำกล่าวของพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า -ภาพจากเพจ : โบราณนานมา)