หวนรำลึกวันนี้ในอดีตเมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๒๔ วันพระราชทานเพลิงศพ พระอาจารย์วัน ณ เมรุวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

หวนรำลึกวันนี้ในอดีตเมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๒๔ วันพระราชทานเพลิงศพ พระอาจารย์วัน ณ เมรุวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

หวนรำลึกวันนี้ในอดีตเมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๒๔ วันพระราชทานเพลิงศพ พระอาจารย์วัน ณ เมรุวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

เมื่อเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓  พระคณาจารย์ ๕ รูป  อันได้แก่ พระอาจารย์วัน อุตตโม พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร และ พระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม ได้รับอาราธนานิมนต์ทางกรุงเทพมหานครจึงได้รวมกันที่ จังหวัดอุดรธานี เพื่อขึ้นเครื่องบิน ที่อุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๒๓ เมื่อเครื่องบินมาถึงเขตจังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง เหลือระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตรเศษ เครื่องบินได้เสียหลัก ตกลงที่ท้องนาเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระคณาจารย์ทั้งหลายจึงถึงแก่มรณภาพได้มีการนำศพไปตกแต่งบาดแผลที่โรงพยาบาลภูมิพลและนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่ วัดพระศรีมหาธาตุ โดยอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ทั้ง ๗ วัน

หวนรำลึกวันนี้ในอดีตเมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๒๔ วันพระราชทานเพลิงศพ พระอาจารย์วัน ณ เมรุวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ติดตามข่าวเพิ่มจาก :ตามหาความจริงจากโศกนาฏกรรมเครื่องบินตกครั้งใหญ่!! พระอาจารย์จวนรู้หรือไม่...ว่า "เที่ยวบินนั้นมีความตายรออยู่"? ถ้ารู้...ทำไมไม่ถอยหลัง?!!

หวนรำลึกวันนี้ในอดีตเมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๒๔ วันพระราชทานเพลิงศพ พระอาจารย์วัน ณ เมรุวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

วันแรกพระราชทานหีบทองทึบ แต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถรับสั่งให้เปลี่ยนใหม่ เพราะทรงเห็นว่าไม่สวยงาม จึงได้เปลี่ยนเป็นหีบลายทอง เมื่อครบกำหนดการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายที่วัดพระศรีมหาธาตุแล้วก็ได้อัญเชิญศพพระคณาจารย์กลับสู่ยังวัดเดิม โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หัวหน้าแผนกพระราชพิธีเป็นผู้ดูแลโดยตลอด
ในวันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๓ เวลา ๐๔.๐๐ น. รถเชิญศพได้เคลื่อนออกจากวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีรถตำรวจทางหลวงนำ เมื่อขบวนเชิญศพถึงจังหวัดนครราชสีมา มีพระภิกษุสามเณรซึ่งมีพระชินวงศาจารย์ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) พระครูคุณสารสัมบัน พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาได้นำข้าวห่อมาต้อนรับคณะเชิญศพ และมาเคารพศพเป็นจำนวนมาก หลังจากพระฉันอาหารและเจ้าหน้าที่รับประทานอาหารเสร็จแล้ว ขบวนเชิญศพได้ออกเดินทางต่อไปถึงวัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี เมื่อเวลา ๑๒.๓๐ น. ทางวัดโพธิสมภรณ์และชาวจังหวัดอุดรธานี ได้จัดต้อนรับเป็นอย่างดี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้นำประชาชนหลายจังหวัดมารอและเคารพศพเสร็จแล้ว เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.เศษ รถเชิญศพจึงได้แยกย้ายกันไปยังวัดต่าง ๆ

หวนรำลึกวันนี้ในอดีตเมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๒๔ วันพระราชทานเพลิงศพ พระอาจารย์วัน ณ เมรุวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ติดตามข่าวเพิ่มจาก :ลางสังหรณ์ก่อนฟ้าสาง!! "หลวงปู่สมชาย" เผย "ลางบอกเหตุ" เครื่องบินตก...และการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงศ์พระป่ากรรมฐาน!!
 

หวนรำลึกวันนี้ในอดีตเมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๒๔ วันพระราชทานเพลิงศพ พระอาจารย์วัน ณ เมรุวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

สำหรับศพพระอาจารย์วัน อุตตโม ได้ไปถึงวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น.โดย
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ เวลาประมาณ ๑๘๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมคารวะศพพระอาจารย์วัน อุตตโม ทรงวางพวงมาลาและทรงจัดดอกไม้ถวายเป็นการส่วนพระองค์

และในวันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๒๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ จากภูพานราชนิเวศน์ ไปพระราชทานเพลิงศพ พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (พระอาจารย์วัน อุตตโม) ณ เมรุวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามโรงเรียนอภัยดำรงธรรม ณ ที่นั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระราชดำเนิน แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม เสด็จขึ้นประทับ ณ มุขพลับพลา แล้วเสด็จขึ้นเมรุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทอดผ้าไตรและทรงวางกระทงข้าวตอกดอกไม้ ที่จิตกาธานข้างหีบศพ จากนั้น ทรงหยิบธูปเทียน ดอกไม้จันทน์ แล้วทรงจุดไฟชนวนพระราชทานเพลิง เสร็จแล้ว เสด็จลงจากเมรุกลับไปประทับ ณ มุขพลับพลา สมควรแก่เวลา จึงเสด็จลงจากมุขพลับพลา เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณนั้น เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งกลับมายังโรงเรียนอภัยดำรงธรรม เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับถึง ภูพานราชนิเวศน์ เมื่อเวลา ๑๗.๒๐ น.
เรียบเรียงมาจาก : หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (พระอาจารย์วัน อุตฺตโม)  
                            วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔
ที่มา : http://www.dharma-gateway.com

หวนรำลึกวันนี้ในอดีตเมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๒๔ วันพระราชทานเพลิงศพ พระอาจารย์วัน ณ เมรุวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ติดตามข่าวเพิ่มจาก : ปาฏิหาริย์ "บาตรบุบ" ของหลวงปู่จวน!!! ... ช่วยรักษาเอกสารลับของประเทศไว้จากเหตุการณ์เครื่องบินตก!!!
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด