หลวงปู่หลวงปู่ไดโนเสาร์!!!   ยืนยันความมีอยู่จริงและเมตตาแสดงอธิบายหลักฐานที่รับรองเรื่อง”พระพุทธเจ้ามีจริง”

จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

หลวงปู่หลวงปู่ไดโนเสาร์!!!   ยืนยันความมีอยู่จริงและเมตตาแสดงอธิบายหลักฐานที่รับรองเรื่อง”พระพุทธเจ้ามีจริง”
หลวงปู่หลวงปู่ไดโนเสาร์!!!   ยืนยันความมีอยู่จริงและเมตตาแสดงอธิบายหลักฐานที่รับรองเรื่อง”พระพุทธเจ้ามีจริง”

          วันนี้มีโยมมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สิรินธร เลยขึ้นมานมัสการองค์หลวงปู่ที่ศาลาหลวงพ่อบันดาลฤทธิผลจึงกราบเรียนถามปัญหาคาใจในเรื่อง"การมีอยู่จริงของพระพุทธเจ้า"จึงได้กราบเรียนถามหลวงปู่ดังนี้
โยม : หลวงปู่ครับพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าครับ
หลวงปู่ : มีจริงสิ ทำไมจะไม่มี
โยม : เราจะพิสูจน์ยังไงครับว่าพระพุทธเจ้ามีจริงและคำสอนที่อยู่ในพระไตรปิฏกเป็นของจริง อาจเป็นพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเขียนขึ้นมาเองก็ได้
ติดตามข่าวเพิ่มที่ : เรื่องจริง! "นิพพานแล้วไม่สูญ" !! เมื่อ "หลวงปู่มั่น" พบ "พระพุทธเจ้า" ในคืนบรรลุอรหันต์
 

เช่าพระคลิ๊กที่นี่
เช่าพระที่นี่
เหรียญหลวงพ่อวัดศาลาลอยปี 2521 

 

หลวงปู่หลวงปู่ไดโนเสาร์!!!   ยืนยันความมีอยู่จริงและเมตตาแสดงอธิบายหลักฐานที่รับรองเรื่อง”พระพุทธเจ้ามีจริง”

หลวงปู่  : ไดโนเสาร์มีจริงไหมคุณ
โยม      : มีสิครับผม
หลวงปู่  : อ้าวคุณรู้ได้ไงว่าไดโนเสาร์มีอาจเป็นใครคนใดคนหนึ่ง เอาอะไรมาหล่อเป็นโครงกระดูกแล้วแต่งเรื่องหลอกพวกคุณก็ได้
โยม      : ก็มีฟอสซิล มีโครงกระดูก มีนักวิชาการรับรองว่าไดโนเสาร์มีจริงเป็นสัตว์ที่เคยมีชีวิตอยู่ในโลกนี่ครับ มีการพิสูจน์มีเอกสารรับรอง
หลวงปู่  : ถ้าคุณว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงมีจริง พระธาตุหรือกระดูกของพระองค์ยังอยู่ พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก็ยังอยู่ พระอรหันต์พระอริยะเจ้าที่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ก็ยังพ้นทุกข์อยู่ ท่านเหล่านั้นก็ยืนยันว่าพระธรรมของพระองค์ปฏิบัติได้จริงและพิสูจน์แล้วเห็นผลจริง พวกเราผู้เกิดไม่ทันก็อาศัยพระธรรมคำสั่งสอนนั้น ปฏิบัติตามและก็เห็นผลตามนั้น ถ้ามีครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งแต่งพระไตรปิฏกมาหลวงปู่ก็ถือว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพราะภูมิธรรมในชั้นพระไตรปิฏกเป็นธรรมชั้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงแสดงได้ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นพระอรหันต์พระอริยะเจ้าทั้งหลาย ผู้ประพฤติปฏิบัติตาม ล้วนแต่เคารพในพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนนั้น พระพุทธเจ้ามีจริง พระธรรมปฏิบัติได้จริงเห็นผลจริง พระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกเรา พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก้ไม่หลอกเรา เพราะพระไตรปิฏกนั้นก็เป็นเครื่องรับรองความมีอยู่ของพระพุทธเจ้านั้นไงเล่า
ติดตามข่าวเพิ่มที่ :"พระปัจเจกพุทธเจ้า"แตกต่างกับ"พระพุทธเจ้า" อย่างไร หลวงพ่อพุธ เทศน์ถวายกับ สมเด็จพระราชินี 
 

 

หลวงปู่หลวงปู่ไดโนเสาร์!!!   ยืนยันความมีอยู่จริงและเมตตาแสดงอธิบายหลักฐานที่รับรองเรื่อง”พระพุทธเจ้ามีจริง”

โยม      : อย่างนั้นผมจะเคารพต่อครูบาอาจารย์และปฏิบัติตามพระไตรปิฏกจะสามารถพ้นทุกข์และเข้าสู่พระนิพพานเป็นพระอริยะเจ้าได้ใช่ไหมครับหลวงปู่
หลวงปู่  : ไม่ได้ บางคนหลงหนังสือหลงพระไตรปิฏกจนลืมพระธรรม บางคนหลงครูบาอาจารย์เที่ยวกราบเที่ยวเฝ้าเที่ยวแหนครูบาอาจารย์ จนลืมการปฏิบัติ อะไรที่สอนเราได้ที่เราพิจารณาเพื่อลดความอยากละกิเลสตัณหาได้ อันนั้นก็พระธรรม เราอาศัยพระไตรปิฏกและครูบาอาจารย์เป็นแนวทางเป็นหลักยึดเพื่อเข้าสู่พระนิพพาน แต่การหลงยึดหลงติดในพระไตรปิฏกหลงติดในครูบาอาจารย์ก็เป็นเครื่องขวางกั้นพระนิพพานได้เหมือนกัน หลงมันก็คือหลง จะให้เดินตามทางที่ถูกต้องไม่หลง เข้าใจนะ

หลวงปู่หลวงปู่ไดโนเสาร์!!!   ยืนยันความมีอยู่จริงและเมตตาแสดงอธิบายหลักฐานที่รับรองเรื่อง”พระพุทธเจ้ามีจริง”
คติธรรม คำสอน โดย พระญาณวิสาลเถร (หลวงปู่หา สุภโร) หรือ หลวงปู่ไดโนเสาร์ วัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว) อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
ที่มา : FB เพจวัดป่า @watpah
ติดตามข่าวเพิ่มที่ : จับโกหก "ไอน์สไตน์พบ...พระพุทธเจ้าเห็น"!! ไอน์สไตน์ไม่เคยพูดว่า "พุทธคือศาสนาของจักรวาล" ... แต่มีคนจับแพะชนแกะ ยัดคำพูดนี้ใส่ปากเจ้าตัว!!
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์