“พระมหาพิชัยราชรถ” ภารกิจที่กรมสรรพาวุธร่วมแรงกายใจทำถวายแด่”ในหลวงรัชกาลที่ ๙” อย่างเทิดทูลสุดหัวใจ

http://รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

“พระมหาพิชัยราชรถ” ภารกิจที่กรมสรรพาวุธร่วมแรงกายใจทำถวายแด่”ในหลวงรัชกาลที่ ๙” อย่างเทิดทูลสุดหัวใจ

“พระมหาพิชัยราชรถ” ภารกิจที่กรมสรรพาวุธร่วมแรงกายใจทำถวายแด่”ในหลวงรัชกาลที่ ๙” อย่างเทิดทูลสุดหัวใจ

ในการเคลื่อนขบวนพระบรมศพมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในงานพระราชพิธีพระบรมศพของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ครั้งนี้ ยังคงยึดถือตามแบบโบราณราชประเพณี ซึ่งในการใช้ราชรถ งานขั้นตอนการเตรียมการราชรถราชยานนี้จึงเป็นหน้าที่ของกรมสรรพาวุธ

“พระมหาพิชัยราชรถ” ภารกิจที่กรมสรรพาวุธร่วมแรงกายใจทำถวายแด่”ในหลวงรัชกาลที่ ๙” อย่างเทิดทูลสุดหัวใจ
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :เริ่มเทฐานรากพระเมรุมาศ นับถอยหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 

“พระมหาพิชัยราชรถ” ภารกิจที่กรมสรรพาวุธร่วมแรงกายใจทำถวายแด่”ในหลวงรัชกาลที่ ๙” อย่างเทิดทูลสุดหัวใจ

นอกจากการทำงานเพื่อแผ่นดินในหน้าที่ของข้าราชการแล้ว สูงสุดของการรับราชการ คงเป็นการทำงานถวายแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้นในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งานสำคัญของปวงชนชาวไทยทุกคน จึงเป็นงานที่ทุกหน่วยงานทุกฝ่ายต่างรวมใจมาทำงานในทุกส่วนอย่างเต็มที่ ราชรถองค์ต่าง ๆ ถือเป็นงานสำคัญในงานพระราชพิธีครั้งนี้ เพราะจะเป็นราชพาหนะเคลื่อนพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีกรมสรรพาวุธทหารบก หน่วยงานที่เคยรับหน้าที่ในการบูรณปฏิสังขรณ์  และประกอบสร้างราชรถในงานพิธีพระศพและพระบรมศพครั้งก่อนๆ ได้รับเกียรติอันสูงสุดมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง

“พระมหาพิชัยราชรถ” ภารกิจที่กรมสรรพาวุธร่วมแรงกายใจทำถวายแด่”ในหลวงรัชกาลที่ ๙” อย่างเทิดทูลสุดหัวใจ
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ : เริ่มยกโครงสร้างเรือนยอดบุษบกพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”ในหลวงรัชกาลที่ ๙” พร้อมกับทางกรมศิลปากรแจ้งข่าวความคืบหน้า

“พระมหาพิชัยราชรถ” ภารกิจที่กรมสรรพาวุธร่วมแรงกายใจทำถวายแด่”ในหลวงรัชกาลที่ ๙” อย่างเทิดทูลสุดหัวใจ

ในงานบูรณะราชรถเพื่อประกอบพระราชพิธีพระบรมศพครั้งนี้มีการบูรณะองค์ราชรถหลายองค์ อาทิ พระมหาพิชัยราชรถ หมายเลข ๙๗๘๐ เวชยันตราราชรถ หมายเลข ๙๗๘๑ และราชรถน้อย หมายเลข ๙๗๘๒ – ๙๗๘๓ พร้อมด้วยส่วนประกอบอื่น ๆ อาทิ พระยานมาศ และเกรินบันได ซึ่งจากการติดตามงานของเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกอย่างใกล้ชิด ทำให้งานมีความคืบหน้าไปตามแผนการที่วางไว้
ด้วยสาเหตุที่พระมหาพิชัยราชรถ เป็นราชรถองค์สำคัญที่ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ ราวปีพ.ศ. ๒๓๓๘ อีกทั้งยังใช้ในงานพระราชพิธีมาหลายงาน ทำให้ชิ้นส่วนของราชรถชำรุด กรมสรรพาวุธทหารบกจึงมีการนำวิศวกรรมยายนต์ มาปรับใช้เพื่อให้การใช้งานราชรถมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยืดอายุการใช้งานอีกด้วย แต่ยังคำนึงหลักสำคัญคือไม่ให้ผิดจากโบราณราชประเพณี
ภายหลังจากงานบูรณะ งานจัดสร้างราชรถโดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานช่างจนแล้วเสร็จ ราชรถองค์ต่าง ๆ จะได้ถูกส่งต่อไปยังกรมศิลปากร ผู้ชำนาญด้านงานศิลป์ ในการประดับตกแต่งให้งดงามและสมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กษัตริย์ผู้เป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทย
ที่มา www.bangkokbiznews.com  เพจ FB : ผมรักพ่อ

“พระมหาพิชัยราชรถ” ภารกิจที่กรมสรรพาวุธร่วมแรงกายใจทำถวายแด่”ในหลวงรัชกาลที่ ๙” อย่างเทิดทูลสุดหัวใจ
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :ราชรถที่ใช้ในพระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทำไมถึงต้องเป็น”ราชรถปืนใหญ่”

ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด