“ราชรถปืนใหญ่” ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.๙ มีความคืบหน้าแล้วเสร็จกว่า ๙๕ % เตรียมส่งมอบ กรมศิลปากร ในวันที่ ๑ พฤษภาคมนี้

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

“ราชรถปืนใหญ่” ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.๙ มีความคืบหน้าแล้วเสร็จกว่า ๙๕ % เตรียมส่งมอบ กรมศิลปากร ในวันที่ ๑ พฤษภาคมนี้
“ราชรถปืนใหญ่” ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.๙ มีความคืบหน้าแล้วเสร็จกว่า ๙๕ % เตรียมส่งมอบ กรมศิลปากร ในวันที่ ๑ พฤษภาคมนี้

ข่าวความคืบหน้าพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะส่วนงาน”ราชรถปืนใหญ่” ณ กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พอ.นพรัตน์ นาคจันทึก ผู้อำนวยกองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ในฐานะหัวหน้าควบคุมดูแลการซ่อมสร้างราชรถปืนใหญ่ กล่าวว่า ดำเนินการไปแล้วเสร็จกว่า ๙๕ % พร้อมส่งมอบงานต่อกรมศิลปากร ภายในเดือน พฤษภาคมนี้  
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :ราชรถที่ใช้ในพระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทำไมถึงต้องเป็น”ราชรถปืนใหญ่”

 

“ราชรถปืนใหญ่” ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.๙ มีความคืบหน้าแล้วเสร็จกว่า ๙๕ % เตรียมส่งมอบ กรมศิลปากร ในวันที่ ๑ พฤษภาคมนี้
“ราชรถปืนใหญ่” ถูกจัดสร้างขึ้นยึดตามรูปแบบพระราชประเพณี พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลซึ่งประกอบด้วยราชรถส่วนหน้าสำหรับหีบบรรจุกระสุน และราชรถส่วนหลังสำหรับประดิษฐานพระบรมโกศขณะเคลื่อนรอบพระเมรุมาศ ในครั้งนี้ราชรถปืนใหญ่ ถูกจัดสร้างขึ้น 3 องค์  ประกอบด้วย
๑.ราชรถปืนใหญ่ต้นแบบ (ซึ่งใช้ในการฝึกซ้อม) 
๒.ราชรถปืนใหญ่สำรอง (มีรูปแบบเหมือนองค์จริง ใช้เป็นองค์สำรอง) 
๓.ราชรถปืนใหญ่ที่ใช้ในพระราชพิธีฯ 
โดยราชรถปืนใหญ่ทั้ง ๓ องค์ได้ถอด  ได้ถอดแบบมาจากปืนใหญ่ภูเขา ๕๑ ซึ่งประจำการในกองทัพบกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ โดยทางกรมสรรพาวุธทหารบกได้คัดเลือกปืนใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุดมาเพียง ๓ กระบอก เพื่อที่จะถอดเอาปืนใหญ่ออกให้เหลือเพียงโครงสร้างหลักที่ใช้ทำราชรถ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และ “ราชรถปืนใหญ่” ในพระราชพิธีครั้งนี้ มีส่วนประกอบเพิ่มเติม เพื่อความราบรื่นในงานพระราชพิธี นั่นคือล้อที่ 3 ที่สามารถพับเก็บได้และมือจับประคองราชรถปืนใหญ่ส่วนหลัง ที่ประดิษฐานพระบรมโกศขณะฉุดชักราชรถ
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :“พระมหาพิชัยราชรถ” ภารกิจที่กรมสรรพาวุธร่วมแรงกายใจทำถวายแด่”ในหลวงรัชกาลที่ ๙” อย่างเทิดทูลสุดหัวใจ
 

ใน ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ พล.ต.ธวัชชัย มาชมสมบูรณ์ ผู้บัญชาการ ศูนย์ซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  ประธานในการตรวจสอบความคืบหน้าราชรถปืนใหญ่  เพื่อเตรียมส่งมอบต่อไปยังกรมศิลปากร ขณะนี้ การก่อสร้างฯแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕ % เหลือเพียงพ่นสี ตกแต่งเก็บรายละเอียด และทดสอบซักซ้อมเคลื่อนราชรถปืนใหญ่ เพื่อทดสอบ การใช้งานขั้นต้น ความเรียบร้อยและความคล่องตัวของระบบต่างๆ ก่อนส่งมอบให้กรมศิลปากร วันที่ ๑ พ.ค.นี้
ทั้งนี้หลังส่งมอบราชรถปืนใหญ่แล้วจะส่งเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ สนับสนุนในการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงราชรถปืนใหญ่ในระหว่างการฝึกซ้อม และการปฏิบัติในพระราชพิธีให้เรียบร้อย เมื่อเสร็จจากพระราชพิธีแล้วก็จะนำราชรถปืนใหญ่ ส่งเก็บเข้ารักษาในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เพื่อเป็นสมบัติของชาติต่อไป

“ราชรถปืนใหญ่” ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.๙ มีความคืบหน้าแล้วเสร็จกว่า ๙๕ % เตรียมส่งมอบ กรมศิลปากร ในวันที่ ๑ พฤษภาคมนี้

ที่มา : นาว๒๖, ไทยทีพีเอส ไลน์นิวส์
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :เริ่มยกโครงสร้างเรือนยอดบุษบกพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”ในหลวงรัชกาลที่ ๙” พร้อมกับทางกรมศิลปากรแจ้งข่าวความคืบหน้า

ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์