”วังสวนจิตรฯ” วังที่มีท้องนาไว้สำหรับทดลองปลูกข้าวในแบบ”นาทดลองฉบับในหลวงร.๙ และวังที่ปลูกข้าวกินเอง”

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

”วังสวนจิตรฯ” วังที่มีท้องนาไว้สำหรับทดลองปลูกข้าวในแบบ”นาทดลองฉบับในหลวงร.๙ และวังที่ปลูกข้าวกินเอง”

”วังสวนจิตรฯ” วังที่มีท้องนาไว้สำหรับทดลองปลูกข้าวในแบบ”นาทดลองฉบับในหลวงร.๙ และวังที่ปลูกข้าวกินเอง”

"ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาการทดลองและทำนามาบ้าง และทราบดีว่าการทำนานั้นมีความยากลำบากอยู่มิใช่น้อย จำเป็นจะต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดี และต้องใช้วิชาการต่างๆ ด้วยจึงจะได้ผลเป็นล่ำเป็นสัน"
ภาพที่ในหลวง ร.10 ประทับบนพระเพลาของในหลวง ร.9 แล้วบังคับรถไถนานั้นคงเป็นภาพที่ประทับใจใครหลายๆคน รู้หรือไม่ว่านากว้างๆในภาพนั้นเป็นนาในวังสวนจิตรลดาฯเอง ข้าวจากนานี้เป็นข้าวที่ในหลวงเสวยและบางส่วนยังขายให้ประชาชนทั่วไปด้วย จะว่าไปแล้วการมีนาในวังนี้ก็เป็นการทดลองอีกอย่างหนึ่งของพระองค์

”วังสวนจิตรฯ” วังที่มีท้องนาไว้สำหรับทดลองปลูกข้าวในแบบ”นาทดลองฉบับในหลวงร.๙ และวังที่ปลูกข้าวกินเอง”
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ : บทสรุปจากการทรงงาน“โครงการพระราชดำริเขาเต่า”ทรงบอกและให้อะไรมากมายแก่คนไทย และก่อเกิดนับพันกว่าโครงการถัดมา ลองมาทำความเข้าใจกับบทสรุปกัน

 

”วังสวนจิตรฯ” วังที่มีท้องนาไว้สำหรับทดลองปลูกข้าวในแบบ”นาทดลองฉบับในหลวงร.๙ และวังที่ปลูกข้าวกินเอง”
       ในหลวงทรงเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าการปลูกข้าวนั้นสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทย โดยเมื่อปี ๒๔๙๘ ทรงทอดพระเนตรเห็นกิจกรรมของสถานีวิจัยพันธุ์ข้าวพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกำลังวิจัยพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสำหรับดินในภาคอีสาน กลายเป็นแรงบันดาลสำคัญในการพยายามหาวิธีทำนาที่ดีและเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ โดยทรงตั้งใจจะให้แปลงนานี้เป็นที่ทดลองและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
       การทำนาในวังของในหลวงจึงมีการวางแผนและใช้วิทยาการสมัยใหม่เข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มรายได้และผลผลิต ยกตัวอย่างเช่นมีการนำควายเหล็กซึ่งคือรถไถนาที่ประดิษฐ์ขึ้นโดย ม.ร.ว เทพฤทธิ์ เทวกุล มาใช้เตรียมดิน มีการวิจัยพันธุ์ข้าว และคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมมาปลูก มีการใช้วิธีปักดำเพื่อให้ต้นกล้าเติบโตอย่างสม่ำเสมอ พอหลังฤดูเก็บเกี่ยวก็ปรับปรุงดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียนเช่นถั่วต่างๆ ในครั้งแรกนั้นในหลวงทรงขับควายเหล็กเตรียมดินโดยมีในหลวง ร.10 ซึ่งขณะนั้นทรงพระเยาว์เสด็จขึ้นไปช่วยขับด้วย ทรงหว่านข้าว และเก็บเกี่ยวด้วยพระองค์เอง และพอมีชาวบ้านมาร้องเรียนว่าผลผลิตข้าวไร่ได้ไม่ดีเพราะอยู่ในที่ดอน ก็ทรงใช้แปลงนาของท่านทดลองหยอดเมล็ดลงหลุมเป็นแถวบนที่ดอนที่ไม่มีน้ำ ปรากฎว่าได้ผลผลิตดีจนทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้วิธีและพันธุ์ข้าวนี้ไปปลูกในพื้นที่สูงทั่วประเทศรวมถึงชาวไทยภูเขา ทำให้มีข้าวพอกินและไม่ต้องทำไร่เลื่อนลอยอีกต่อไป
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ : “การคำนวณเป็นเรื่องสำคัญ แม้จะเล็กๆแต่สามารถต่อยอดความรู้ได้ไม่สิ้นสุด” วิธีที่”พ่อหลวง”ทรงใช้สอนพระราชธิดาวัยเยาว์ 

 

”วังสวนจิตรฯ” วังที่มีท้องนาไว้สำหรับทดลองปลูกข้าวในแบบ”นาทดลองฉบับในหลวงร.๙ และวังที่ปลูกข้าวกินเอง”#สานต่อที่พ่อทำ
เรียบเรียงจาก พระราชดำรัสของในหลวง ร.9 พระราชทานแก่ผู้นำกลุ่มชาวนาในวันเปิดการชุมนุมผู้นำกลุ่มชาวนาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2508, หนังสือ 50 ปีโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา, บทบรรยาย แก้วขวัญ วัชโรทัย อดีตเลขาธิการสำนักพระราชวัง จากหนังสือพระผู้ทรงเป็นครูเศรษฐศาสตร์ของแผ่นดิน โดยคณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏธนบุรี
ที่มา จากเฟสบุ๊ค  FB: เพจ สานต่อที่พ่อทำ
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ : งานยังไม่เสร็จ งานต้องดำเนินต่อไป เรื่องเล่าของ "ดร.สุเมธ" ซึ่งครั้งหนึ่งที่เข้าเฝ้า "ในหลวง รัชกาลที่9" ...พวกเราต้องช่วยสานต่อที่พ่อทำ 

ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์