ต้องใช้ยาแรงตัดแขนตัดขา-ปิดทางโล่มนุษย์แบบนี้!! "เจ้าคณะปทุมฯ" ตื่นจากภวังค์ สั่งเข้มพระ-เณรที่ป้อง"จานบิน" ต้องกลับวัด-ดื้อแพ่งดำเนินตามกฎ

ติดตามข่าวสารที่ www.Tnew.co.th

 

ตัดแขนตัดขา-ปิดทางโล่มนุษย์!! "เจ้าคณะปทุมฯ" ตื่นจากภวังค์ สั่งเข้มพระ-เณรที่มาร่วมชุมนุมป้อง "เจ้าสำนักจานบิน" ต้องกลับวัดสถานเดียว พร้อมต้องตรวจหนังสือสุทธิอย่างต่อเนื่อง ดื้อแพ่งดำเนินตามกฎทันที


เมื่อวันที่ 4 มี.ค. พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้ออกประกาศเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เรื่องให้พระภิกษุสามเณรกลับไปปฏิบัติศาสนกิจในสังกัดเดิมของตน โดยมีใจความดังนี้ ตามที่คสช.ได้มีคำสั่งที่ 5/2560 เรื่องมาตรการใช้อำนาจกำหนดพื้นที่ควบคุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายกับวัดพระธรรมกายตลอดจนพื้นที่โดยรอบที่กำหนดให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษกรือดีเอสไอ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมกับให้อธิบดีดีเอสไอ มีอำนาจร้องขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่างๆของดีเอสไอนั้น ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เป็นไปตามคำสั่งที่ 5/2560 จังหวัดจึงมีประกาศดังต่อไปนี้


1.ให้พระภิกษุสามเณรสังกัดวัดพระธรรมกายทุกรูปที่ชุมนุมอยู่ที่ตลาดกลางคลองหลวง หมู่ 7 ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และในพื้นที่โดยรอบเขตพื้นที่ตั้งวัดกลับเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจในเขตพื้นที่ตั้งวัดพระธรรมกายด้วย

2.ให้พระภิกษุสามเณรที่มิได้สังกัดอยู่ในวัดพระธรรมกาย ให้กลับไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดของตน 

3.ให้เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และพระวินยาธิการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจหนังสือสุทธิของพระภิกษุสามเณรเหล่านั้นให้ชัดเจน หากตรวจแล้วมีสังกัดถูกต้องให้กลับสังกัดเดิม หากไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อยให้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2560


 


ขณะที่ทาง พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีได้ส่งหนังสือมาให้ พศ.และ ดีเอสไอแล้ว ซึ่งจากนี้ตนได้สั่งการเจ้าหน้าที่พศ.ดำเนินการตามคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ส่วนจะมีการติดป้ายประกาศตามคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีหน้าวัดพระธรรมกาย เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้รับทราบหรือไม่นั้น คงต้องดูสถานการณ์อีกครั้ง 


"สำหรับการตรวจหนังสือสุทธิพระภิกษุสามเณร พศ.ก็กำลังดำเนินการอยู่ แต่ยังเปิดเผยไม่ได้ว่ามีพระภิกษุสามเณรสังกัดวัดพระธรรมกาย หรือมีพระภิกษุสังกัดอื่นหรือรูปใดไม่มีหนังสือสุทธิ จำนวนเท่าใดได้"  ผอ.สำนักพุทธฯ กล่าว

 

อารมณ์ เคนหล้า สำนักข่าว Tnews