หมอเหรียญทอง เคลียร์ชัดเฝ้ารับเสด็จฯ ไปคนเดียวไม่ใช่แกนนำม็อบ แจ้งจุดนัดหมายใหม่ 14 ตุลาคม

สืบเนื่องจากที่ได้มีหนังสือด่วน ซึ่งลงนามโดย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในเรื่อง ทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค สิ่งที่ตามมาด้วยบัญชีรายชื่อพระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยคจำนวน 1 ชุด

สืบเนื่องจากที่ได้มีหนังสือด่วน ซึ่งลงนามโดย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในเรื่อง ทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค  สิ่งที่ตามมาด้วยบัญชีรายชื่อพระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยคจำนวน 1 ชุด

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


สำนักงานพุทธศาสนาแห่ชาติ จึงขอความอนุเคราะห์จากพระคุณท่านดังนี้
1.โปรดแจ้งให้พระภิกษุสามเณร ที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยคในสำนักเรียนของพระคุณท่าน เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยคในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
2. พระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรมฯ ครองผ้าสีพระราชนิยม และใส่หน้ากากอนามัยสีขาวทุกรูป
3. พระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรมฯ ทุกรูป โปรดนำพัดยศเล่มเดิมส่งคืนในวันเข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม

 

หมอเหรียญทอง เคลียร์ชัดเฝ้ารับเสด็จฯ ไปคนเดียวไม่ใช่แกนนำม็อบ แจ้งจุดนัดหมายใหม่ 14 ตุลาคม

ล่าสุด พลตรี นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า "เรื่องด่วน ได้โปรดแชร์ให้ทราบสถานที่นัดพสกนิกรที่จะรอรับเสด็จฯพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันพรุ่งนี้ 14 ต.ค.63 พร้อมกัน ณ ถนนราชดำเนิน บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ ...ไม่ใช่ลานพระบรมรูปทรงม้าซึ่งเป็นเขตพระราชฐานนะครับ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน"


โดยก่อนหน้านั้น นพ.เหรียญทอง ได้โพสต์ข้อความว่า "14 ต.ค.63 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ผมสวมเสื้อเหลืองจะไปที่สะพานมัฆวานรังสรรค์ เพื่อไปถวายความเคารพและความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการรอรับเสด็จพระราชดำเนินตามที่หน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อยจัดพื้นที่ให้เท่านั้น ผมไม่ได้ไปเป็นผู้นำมวลชนนะครับ 


ผมไปเป็นพสกนิกรคนหนึ่งร่วมกับพสกนิกรจำนวนมากเท่านั้น (ผมไม่เคยเป็นผู้นำมวลชน ผมจะเป็นผู้นำมวลชนก็ต่อเมื่อเกิดสถานการณ์มิคสัญญีที่ขบวนการจัญไรต้องการใช้ความรุนแรงประหัตประหารเพื่อนำไปสู่การล้มล้างบั่นทอนสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นครับ) วันพรุ่งนี้ผมไปของผมเพียงคนเดียว ไม่ได้ไปชุมนุมหรือไปสร้างความวุ่นวายใดๆ ไม่มีผู้ติดตาม ไม่มีการระดมมวลชน ไม่มีการรวมพลใดๆ ทั้งนั้นครับ ได้โปรดเข้าใจให้ถูกต้องทั่วกันด้วยครับ"

 

หมอเหรียญทอง เคลียร์ชัดเฝ้ารับเสด็จฯ ไปคนเดียวไม่ใช่แกนนำม็อบ แจ้งจุดนัดหมายใหม่ 14 ตุลาคม

 

หมอเหรียญทอง เคลียร์ชัดเฝ้ารับเสด็จฯ ไปคนเดียวไม่ใช่แกนนำม็อบ แจ้งจุดนัดหมายใหม่ 14 ตุลาคม

 

หมอเหรียญทอง เคลียร์ชัดเฝ้ารับเสด็จฯ ไปคนเดียวไม่ใช่แกนนำม็อบ แจ้งจุดนัดหมายใหม่ 14 ตุลาคม

หมอเหรียญทอง เคลียร์ชัดเฝ้ารับเสด็จฯ ไปคนเดียวไม่ใช่แกนนำม็อบ แจ้งจุดนัดหมายใหม่ 14 ตุลาคม

lazada จัดโปรโมชั่น ลดทุกรายการ มีทุกสิ่งให้เลือกสรร!!!