ด่วน ศาลอาญา สั่งสอบ ตร.ชุดบุกค้นบ้าน บิ๊กโจ๊ก ยันค้นได้แม้มีตร.ชั้นผู้ใหญ่

ศาลอาญา สั่งสอบข้อเท็จจริง ตร.ชุดบุกค้นบ้าน 'บิ๊กโจ๊ก' มีเจตนาปิดบังข้อเท็จจริงต่อศาลหรือไม่ ยืนยันค้นได้แม้มีตร.ชั้นผู้ใหญ่ แต่ต้องรายงานให้ศาลทราบ ...

วันที่ 29 ก.ย.66 ตามที่ปรากฏข่าวจากการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนหลายสำนัก เป็นที่แพร่หลายจนทราบกันทั่วไปในขณะนี้ว่า เจ้าพนักงานตำรวจได้นำหมายค้นซึ่งออกโดยศาลอาญาไปตรวจคันบ้านพักอาศัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อมามีบุคคลอ้างว่าเป็นข้าราชการตำรวจตำแหน่งระดับสูงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ข่าวว่าเป็นบ้านพักอาศัยของตนเจ้าพนักงานตำรวจผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นหลอกลวงศาลด้วยการปิดบังข้อเท็จจริงไม่ให้ข้อมูลต่อศาลว่าบ้านหลังที่ขอให้ออกหมายค้นเป็นบ้านพักของข้าราชการตำรวจตำแหน่งระดับสูง ในลักษณะว่าเป็นเหตุให้ศาลออกหมายค้นไปโดยผิดหลง นั้น

 

ด่วน ศาลอาญา สั่งสอบ ตร.ชุดบุกค้นบ้าน บิ๊กโจ๊ก ยันค้นได้แม้มีตร.ชั้นผู้ใหญ่
 

ศาลอาญาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ศาลอาญาออกหมายค้นไปโดยชอบ ตามพยานหลักฐานที่ผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นนำเสนอ ซึ่งกรณีหากมีเหตุที่จะออกหมายค้นที่รโหฐานใด ๆ ตามกฎหมายเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่สามารถร้องขอให้ศาลออกหมายค้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าที่รโหฐานนั้นจะมีข้าราชการตำแหน่งระดับสูง หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง หรือบุคคลสำคัญคนใด เป็นเจ้าของหรือครอบครองอาศัย อยู่หรือไม่ 

 

ด่วน ศาลอาญา สั่งสอบ ตร.ชุดบุกค้นบ้าน บิ๊กโจ๊ก ยันค้นได้แม้มีตร.ชั้นผู้ใหญ่

 

แต่ในการยื่นคำร้องขอให้ออกหมายค้นหรือในการนำเสนอพยานหลักฐานต่อศาล ผู้ร้องมีหน้าที่ต้องเบิกความหรือให้การต่อศาลตามความเป็นจริงโดยไม่ปิดบังข้อมูลว่า บ้านหลังที่ขอค้นมีบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งข้าราชการระดังสูง หรือผู้มีตำแหน่งระดับสูง หรือบุคคลซึ่งสังคมให้ความสำคัญโดยฐานะหรือโดยสถานภาพทางหน้าที่การงาน ครอบครองเป็นเจ้าของหรือพักอาศัยอยู่หรือไม่ เพื่อศาลจะได้ใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคำร้องขอให้ออกหมายค้นอย่างรอบคอบว่ามีเหตุที่จะออกหมายค้นตามกฎหมายจริงตามที่เจ้าพนักงานผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นกล่าวอ้างหรือไม่

 

ด่วน ศาลอาญา สั่งสอบ ตร.ชุดบุกค้นบ้าน บิ๊กโจ๊ก ยันค้นได้แม้มีตร.ชั้นผู้ใหญ่

 

ซึ่งเป็นไปตามหลักการในการรับฟังพยานหลักฐาน มิเช่นนั้นแล้วหากได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนย่อมมีความเสี่ยงที่จะกระทบสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการครอบครองอยู่อาศัยในเคหสถานของบุคคลโดยปกติสุข ตามที่มีการรับรองไว้ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ดังนั้นศาลอาญาจึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบต่อไปว่ามีกรณีที่เจ้าพนักงานผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นหรือผู้ที่ให้การเป็นพยานในชั้นขอให้ศาลออกหมายค้นเจตนาปิดบังข้อเท็จจริงต่อศาลในการนำเสนอพยานหลักฐานตามที่มีการเสนอข่าวหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดเจนเพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้ผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นพึงระมัดระวังมาตรฐานในการนำเสนอพยานหลักฐานของตนต่อศาลและเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ด่วน ศาลอาญา สั่งสอบ ตร.ชุดบุกค้นบ้าน บิ๊กโจ๊ก ยันค้นได้แม้มีตร.ชั้นผู้ใหญ่