"เราชนะ"เเจงชัด 5กลุ่มไม่เข้าเกณฑ์ ไม่ได้รับเยียวยา 7,000 ดูเงินฝากรวมทุกบัญชี

5กลุ่มบุคคลที่ไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขของกระทรวงการคลัง ในการรับเงินเยียวยาโครงการเราชนะ มีการพิจารณาจากจำนวนเงินในบัญชี

    19 ม.ค.64 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้ทำการอนุมัติโครงการ “เราชนะ” มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ กลุ่มเป้าหมายจํานวน 31.1 ล้านคน แจกเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  3,500 บาทต่อคน ระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท ลงทะเบียนได้ที่ www. เราชนะ .com  ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งเเต่วันที่ 29 ม.ค.64 นี้
 


 สำหรับ5กลุ่มบุคคลที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะไม่ได้รับสิทธิของโครงการ เราชนะ นั้น ประกอบไปด้วย

"เราชนะ"เเจงชัด 5กลุ่มไม่เข้าเกณฑ์ ไม่ได้รับเยียวยา 7,000 ดูเงินฝากรวมทุกบัญชี


1.ผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
2.ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
3.ข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
4.ผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562
5.ผู้ที่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

"เราชนะ"เเจงชัด 5กลุ่มไม่เข้าเกณฑ์ ไม่ได้รับเยียวยา 7,000 ดูเงินฝากรวมทุกบัญชี

 

 ในส่วนของขณะที่กลุ่มเป้าหมายประชาชน 31.1 ล้านคน ประกอบด้วย


-กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายได้กว่า 30,000 บาท/ปี ) ได้รับเงินในบัตร200บาท ต่อเดือน คนละ3200บาท
-กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายได้ระหว่าง 30.000–100,000 บาท/ปี) ได้รับเงินเงินในบัตร300 บาทต่อเดือน คนละ3300บาท 


*** กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเยียวยาอยู่ในส่วนรูดสินค้าเท่านั้น เบิกเป็นเงินสดไม่ได้**


-ผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันสําเร็จ และผ่านการยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 27 ม.ค.64 และกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล

"เราชนะ"เเจงชัด 5กลุ่มไม่เข้าเกณฑ์ ไม่ได้รับเยียวยา 7,000 ดูเงินฝากรวมทุกบัญชี

 

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา โครงการ เราชนะ จะเป็นผู้อยู่ในอาชีพอิสระ เกษตรกรและผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ และต้องเข้าหลักเณฑ์ ดังต่อไปนี้....

1.ไม่อยู่ในในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 และ 39

2.ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

3.ไม่เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบำนาญ

4.ไม่เป็นผู้มีอาชีพอิสระแต่มีรายได้สูง โดยจะตรวจสอบจากบัญชีเงินฝาก

 

  ทั้งนี้2กลุ่มที่จะได้รับสิทธิ โครงการไทยชนะ เเบบอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ก็คือ 1.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคน เเละ2.ผู้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง ที่มีการยืนยันใช้สิทธิแล้วกว่า 13.8 ล้านราย (ต้องมาพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้งว่าจะผ่านเกณฑ์กระทรวงการคลังหรือไม่)

 

"เราชนะ"เเจงชัด 5กลุ่มไม่เข้าเกณฑ์ ไม่ได้รับเยียวยา 7,000 ดูเงินฝากรวมทุกบัญชี

                                                                 >>Lazada ดีลช้อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<