ลุยการเมืองเต็มสูบ"เศรษฐา ทวีสิน"โอนหุ้นแสนสิริทั้งหมด 4.44% ให้ลูกสาว

"เศรษฐา ทวีสิน" เปิดทางลุยการเมืองเต็มสูบ ล่าสุด โอนหุ้นแสนสิริ (หุ้น SIRI) ทั้งหมด 661,002,734 หุ้น หรือ 4.44% ให้ลูกสาว ชนัญดา ทวีสิน

  นายเศรษฐา ทวีสิน  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โอนหุ้นแสนสิริ (หุ้น SIRI) ทั้งหมด 661,002,734 หุ้น หรือ 4.44% ให้ลูกสาว คือ ชนัญดา ทวีสิน เป็นการลดบทบาท เพื่อการลุยการเมืองอย่างเต็มตัว
 

ลุยการเมืองเต็มสูบ"เศรษฐา ทวีสิน"โอนหุ้นแสนสิริทั้งหมด 4.44% ให้ลูกสาว
 

   ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จากแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ( แบบ 59 ) ระบุว่า เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2566 “นายเศรษฐา ทวีสิน” กรรมการ (กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองประธานกรรมการบริหาร) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ได้โอน “หุ้น SIRI” ทั้งหมดจำนวน 661,002,734 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 4.44% ของทุนจดทะเบียนบริษัท ให้แก่ “นางสาวชนัญดา ทวีสิน” (บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว)

ลุยการเมืองเต็มสูบ"เศรษฐา ทวีสิน"โอนหุ้นแสนสิริทั้งหมด 4.44% ให้ลูกสาว

    ลุยการเมืองเต็มสูบ"เศรษฐา ทวีสิน"โอนหุ้นแสนสิริทั้งหมด 4.44% ให้ลูกสาว

  ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 9 มี.ค.66 นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ร่อนจดหมายถึงพนักงาน "แสนสิริ" ขอลางานชั่วคราวจากแสนสิริโดยไม่รับค่าตอบแทน ( leave without pay)  เพื่อไปลุยการเมืองเต็มตัว ในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย  ทำหน้าที่แคนดิเดตนายกฯ ลุยเลือกตั้ง 2566 ให้กับพรรคเพื่อไทย