"บุญถาวร"โพสต์รูปคู่แม่แตงโม ลั่น สาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนแผ่นดินไทย

นายบุญถาวร ปัญญามณีโชติ ได้ออกมาโพสต์ข้อความคืบหน้าล่าสุด ถึงคดีแตงโม นิดา และ แม่แตงโม บอกเลยว่า งานนี้ไม่จบง่ายๆ

นายบุญถาวร ปัญญามณีโชติ ได้ออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดถึง คดีแตงโม และ แม่แตงโม ระบุว่า ผมมีคุณแม่อายุ70ปีคุณแม่ภนิดาแม่อายุ67ปีคุยกันถึงความเป็นมาและความเป็นจริงในชีวิตจริงผมกับ.ส.ส.เต้มีเจตนาที่ดีต่อคุณแม่ผมสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของคุณแม่ที่ต้องการค้นหาความจริงในการเสียงชิวิตคุณแม่ยืนยันที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา290

"บุญถาวร"โพสต์รูปคู่แม่แตงโม ลั่น สาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนแผ่นดินไทย

“ผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่า แต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี

ถ้าความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใด ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 289 ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี"และข้อหาอื่นๆอีกตามแนวทางที่ทางตำรวจและอัยการนนบุรีจะยื่นฟ้องต่อศาล

ตามที่อัยการจะฟ้องฐานความผิด”ประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่คุณแม่บอกว่าไม่ใช่ประมาทแต่เป็นกระทำโดยไม่มีเจตนาฆ่าแต่ร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย”ตามที่มีพยานหลักฐานปรากฏและที่มีอยู่…!

เพื่อป้องกันมิให้คุณแม่กับพวกถูกฟ้องคดีกลับบนพื้นฐานความจริงในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา175

“ผู้ใดเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญา หรือว่ากระทำความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นจริง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”

ผมถามพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไทยและนักการเมือง,นักกฎหมาย,อัยการ,ผู้พิพากษาและผู้มีความเชี่ยวชาญว่า”..คุณแม่ภนิดาแม่ผิดตรงไหนและไม่รักลูกตัวเองตรงไหน..”ช่วยตอบและอธิบายให้ฟังหน่อยครับ

คุณแม่กลัวที่สุดคือการกลั้นแกล้งบุคคลอื่นต้องให้ถูกต้องโทษเกินความเป็นจริงเพราะว่ามันเป็นบาปกรรมที่ต้องจองเวรจองกรรมกันต่อไปทุกภพทุกชาติไปและคุณแม่กลัวว่าคำฟ้องคดีที่ยื่นฟ้องคดีไปไม่สมบูรณ์และครบถ้วนองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายปวิอาญามาตรา158 และมาตรา 161/1

“ในคดีราษฎรเป็นโจทก์ หากความปรากฏต่อศาลเองหรือมีพยานหลักฐานที่ศาลเรียกมาว่าโจทก์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจำเลยหรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ ให้ศาลยกฟ้อง และห้ามมิให้โจทก์ยื่นฟ้องในเรื่องเดียวกันนั้นอีก”

คุณแม่เห็นคำฟ้องที่ยื่นฟ้องต่อศาลและตามที่ได้คัดถ่ายเอกสารมาและได้นำคำฟ้องดังกล่าวนำส่งและเรียนปรึกษาไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระดับประเทศไทยช่วยตรวจสอบดูแล้วทุกท่านบอกว่ามีโอกาสสูงที่จะแพ้คดี(แพ้น็อค)ในชั้นตรวจคำฟ้องหรือคำคู่ความของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯที่เป็นผู้พิพากษาตรวจและจ่ายสำนวนคดีอาญาในกรณีราษฏรเป็นโจทก์ฟ้องคดีต่อศาลด้วยตนเองให้แก่ผู้พิพากษาคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบ..?

ถ้าศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง”ยกฟ้อง”ชีวิตคุณแม่และความหวังที่จะพิสูจน์ความจริงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา290และมาตราส่วนอื่นๆจบไปด้วยและเป็นเหตุทำให้คดีความเสียหายอย่างมิอาจคำนวณนับได้และอัยการจะฟ้องในข้อหาหรือฐานความในมูลเหตุเดียวกันอีกไม่ได้เลย..?

คุณแม่ต้องการตรวจคำฟ้องก่อนยื่นฟ้องคดีและได้บอกกล่าวยกเลิกและให้ยุติมิให้นำหนังสือมอบอำนาจและใบแต่งทนายความที่เคยลงชื่อในเอกสารบางส่วนที่ยังมิได้มีการกรอกข้อความลงในเอกสารไปยื่นฟ้องคดีต่อศาลโดยไม่ปรึกษาคุณแม่ผ่านสื่อมวลชนและมีการตีข่าวไปทั่วโลกนั้นเป็นการกระทำที่รอบคอบและเป็นการปกป้องสิทธิและหน้าที่ตนเองโดยชอบด้วยกฎหมายและย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญและเพื่อปกป้องสิทธิ์ตนเองในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงตามกฎหมาย(แม่ยืนยันไม่ฟ้องคดีเป็นฆาตกรรม)

คุณแม่ฝากถามว่ามีกระบวนการรับงานมาทำร้ายคุณแม่หรือไม่…?

ผมขอสาบานต่อพระสยามเทวาธิราชและพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกและบนผืนแผ่นดินไทยและยมทูตและท้าวเวชสุวรรณและดวงวิญญาณของน้องและความดีความงามว่าผมกับส.ส.เต้ 007 ไม่เคยคิดร้ายและกระทำมิดีมิร้ายต่อคุณแม่ทั้งต่อหน้าก็ดีและลับหลังก็ดีและไม่ได้”รับงาน”จากบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทำงานและทำลายคดีการเสียชีวิตของน้องและทำให้คุณแม่ภนิดาแม่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับความเสียหายแต่อย่างใดและหากผมกับน้อง.ส.ส.เต้ 007 คิดไม่ดีและกระทำไม่ดีของให้ชีวิตล่มจมและฉิบหายภายใน3วัน7วันนับแต่วันนี้ แต่ถ้ากระทำด้วยความปรารถนาดีและกระทำดีด้วยความเคารพและนับถือด้วยความจริงใจและตรงไปตรงมาทางคดีในการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนใช้สิทธิฟ้องคดี ขอให้ผมและทีมงาน.ส.ส.เต้ 007 เจริญรุ่งเรืองในชีวิตการงานต่อไป

ด้วยเคารพนับถือ

รักและเป็นห่วงคุณแม่ภนิดาแม่ตลอดไป

ความจริงคือความจริงและมีสิ่งเดียว

นายบุญถาวร ปัญญาสิทธิ์หรือธนพัชญ์ ศิริธาราสินธ์ุ

ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมายพรรคการเมือง

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย กลุ่ม 16 ส.ส.

ที่ปรึกษาส่วนตัวคุณแม่ภนิดาคดี

พี่ชายและผู้ร่วมอุดมการณ์.ส.ส.เต้ 007

นักกฎหมายเพื่อประชาชน

16 มิถุนายน 2565

"บุญถาวร"โพสต์รูปคู่แม่แตงโม ลั่น สาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนแผ่นดินไทย