ย้อนดูตัวเลขรายรับ-รายจ่าย "JSL" ขาดทุนเพิ่มขึ้น ก่อนตัดสินใจยุติบางส่วน

ย้อนดูตัวเลขรายรับ-รายจ่าย บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด หรือ JSL ขาดทุนเพิ่มขึ้น ก่อนตัดสินใจยุติการดำเนินงานบางส่วนของบริษัท

จากกรณีที่ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด หรือ JSL ได้ร่อนแถลงการณ์ถึงสื่อมวลชนชี้แจงถึงการยุติการดำเนินการบางส่วน โดยระบุว่า ชี้แจงเรื่องการยุติการดำเนินงานบางส่วนของ บริษัท เจ เอส แอล โกบอล มีเดีย จำกัด

 

ย้อนดูตัวเลขรายรับ-รายจ่าย "JSL" ขาดทุนเพิ่มขึ้น ก่อนตัดสินใจยุติบางส่วน


บริษัท เจ เอส แอล โกบอล มีเดีย จำกัด ได้ดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสำหรับโทรทัศน์ การสร้างบุคลากรสำหรับวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง การรับจ้างสร้างสรรค์และผลิตงานสำหรับภาครัฐและเอกชน ติดต่อมาเป็นระยะเวลา 43 ปี ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมานั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่ออย่างมาก ทั้งการเกิดขึ้นของสถานีโทรทัศน์จำนวนมาก ทั้งผลกระทบจาก DIGITAL DISRUPTION และการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมาก แม้ตลอดมาบรัษัทฯจะพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถยืนหยัดในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงได้ต่อไป เพื่อที่จะได้สร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ชมของเรา แต่ก็ยังไม่บรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายได้ บริษัท เจ เอส แอล โกบอล มีเดีย จำกัด  จึงเเห็นสมควรที่จะยุติการดำเนินงานบางส่วนลง นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ บริษัทเอเยนซี่โฆษณา ลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเพื่อนในวงการ สื่อมวลชน และผู้ชมที่รัก ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานกันมาอย่างยาวนานด้วยดีตลอดมา และหวังว่าในวันข้างหน้า เราจะได้มีโอกาสกลับมาสร้างสรรค์งานในรูปแบบใหม่ๆ ให้กับสังคมและผู้ชมของเราอีกครั้ง รวมทั้งเรายังมั่นใจว่า คนของ เจ เอส แอล มีพลังและอุดมการณ์อันแรงกล้า ที่จะสร้างสรรค์งานให้กับวงการ และประเทศชาติต่อไป

 

ย้อนดูตัวเลขรายรับ-รายจ่าย "JSL" ขาดทุนเพิ่มขึ้น ก่อนตัดสินใจยุติบางส่วน

ทั้งนี้ จากข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด มีทุนจดทะเบียน 152,000,000 ล้านบาท


ในปี พ.ศ. 2563 เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย มีรายได้รวม 354,716,412.74 บาท ขณะที่รายจ่ายรวม 361,072,225.30 บาท ขาดทุนสุทธิ 22,344,893.41 บาท


และในปี พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา รายได้รวม 198,226,224.76 บาท รายจ่ายรวม 236,558,230.49 บาท ขาดทุนสุทธิ 57,144,664.01 บาท