ประเทศกัมพูชาเตรียมฉีด วัคซีนโควิด-19 ให้เยาวชนอายุ 12-17 ปี

ประเทศกัมพูชาเตรียมฉีด วัคซีนโควิด-19 ให้เยาวชนอายุ 12-17 ปี

สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่า วันศุกร์ (16 ก.ค.) สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา กระตุ้นพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายให้เตรียมพร้อมให้เยาวชนอายุระหว่าง 12-17 ปี มาเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) โดยกัมพูชามีประชากรวัยรุ่นอยู่ราว 2 ล้านคน

โควิด-19

 
ลาซาด้าลดหนัก

 

"ผมขอเชิญชวนพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายให้เตรียมพาลูกหลานเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อถึงเวลา เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งจะทำให้เราสามารถฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้อีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีโรงเรียนที่ต้องปิดทำการและปรับเปลี่ยนมาให้การเรียนการสอนทางออนไลน์แทน ซึ่งถือเป็นความสูญเสียสำหรับเรา" ฮุนเซนกล่าว

ฮุนเซนกล่าวว่าหากเยาวชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว โรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไปจะสามารถเปิดทำการได้อีกครั้ง โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับเยาวชนในกรุงพนมเปญ จังหวัดกันดาล จังหวัดพระสีหนุ ก่อนจะขยายให้ครอบคลุมจังหวัดอื่น

กัมพูชาเริ่มแผนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนเมื่อวันที่ 10 ก.พ. ซึ่งมีจีนเป็นผู้จัดส่งวัคซีนรายหลักให้กับกัมพูชา จนถึงปัจจุบันกัมพูชาฉีดวัคซีนให้กับประชากรวัยผู้ใหญ่แล้ว 5.41 ล้านคน หรือร้อยละ 54.1 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยกัมพูชาวางแผนฉีดวัคซีนให้กับประชากรวัยผู้ใหญ่กลุ่มเป้าหมาย 10 ล้านคน ภายในเดือนพฤศจิกายน

นักเรียน

กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา รายงานว่าในวันศุกร์ (16 ก.ค.) กัมพูชาพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่ม 889 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 207 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยรวมอยู่ที่ 65,500 ราย และพบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย ทำให้ยอดรวมอยู่ที่ 1,052 ราย รวมถึงมีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม 849 ราย ทำให้ยอดรวมของผู้รักษาหายแล้วอยู่ที่ 57,027 ราย

ที่มา China Xinhua News


ลาซาด้าช้อปสุดคุ้ม