นักวิจัย ม.นิวยอร์ก ปลูกถ่าย "ไตหมู" ให้คนไข้แถมใช้การได้ด้วย

นักวิจัย ม.นิวยอร์ก ปลูกถ่าย "ไตหมู" ให้คนไข้แถมใช้การได้ด้วย

หรือว่านี่จะเป็นความหวังใหม่ของมนุษยชาติ! นักวิจัยที่ ม.นิวยอร์ก ได้ทำการปลูกถ่ายอวัยวะจากสัตว์ ด้วยการ..“ปลูกถ่ายไตหมู จากหมูดัดแปลงพันธุกรรม ให้แก่คนไข้หญิงสมองตายที่อยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจ

นักวิจัย ม.นิวยอร์ก ปลูกถ่าย "ไตหมู" ให้คนไข้แถมใช้การได้ด้วย

นักวิจัย ม.นิวยอร์ก ปลูกถ่าย "ไตหมู" ให้คนไข้แถมใช้การได้ด้วย

นักวิจัยสังเกตว่า หลังปลูกถ่ายไตหมู ร่างกายมีการผลิตปัสสาวะและครีเอตินิน ในระดับปกติ “เทียบเท่ากับสิ่งที่พบเห็นได้ในผู้รับการปลูกถ่ายไตแบบปกติ”  “ไม่พบสัญญาณว่าร่างกายต่อต้านอวัยวะดังกล่าว

นักวิจัย ม.นิวยอร์ก ปลูกถ่าย "ไตหมู" ให้คนไข้แถมใช้การได้ด้วย

การปลูกถ่ายอวัยวะสัตว์สู่คนไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่ที่ผ่านมาอวัยวะมักเข้ากันไม่ได้ แต่ไตหมูที่ดัดแปลงแล้วนี้ ทำให้การปลูกถ่ายเกิดขึ้นได้

นักวิจัย ม.นิวยอร์ก ปลูกถ่าย "ไตหมู" ให้คนไข้แถมใช้การได้ด้วย