มลพิษในอากาศคร่าชีวิต 9 ล้านคนทั่วโลกในปี 2562

รุนแรงกว่าที่คิด มลพิษคร่าชีวิต 9 ล้านคนทั่วโลกในปี 2562 มากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากสงคราม มาลาเรีย เอชไอวี วัณโรค ยาเสพติด หรือ แอลกอฮอลล์ในแต่ละปี

มลพิษในอากาศคร่าชีวิต 9 ล้านคนทั่วโลกในปี 2562 หลายสิ่งหลายอย่างในโลกใบนี้สามารถทำร้ายมนุษย์ได้อย่างไม่รู้ตัว ซึ่งหนักสุดอาจถึงขั้นถึงชีวิตเลยก็เป็นได้ อย่างรายงานการศึกษาล่าสุด พบว่า มลพิษคร่าชีวิตคนทั่วโลกทุก 1 ใน 6 คน หรือ 9 ล้านคนในปี 2562 และอินเดียมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเกือบ 2.4 ล้านคน

รุนแรงกว่าที่คิด มลพิษในอากาศคร่าชีวิต 9 ล้านคนทั่วโลกในปี 2562

 

ตามผลการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสาร เดอะ แลนเซ็ต แพลนนิเทอรี เฮลท์ เมื่อวันอังคาร ระบุว่า มลพิษคร่าชีวิตประชากรในโลก 9 ล้านคนในปี 2562 หรือ ทุก 1 ใน 6 คน มากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากสงคราม มาลาเรีย เอชไอวี วัณโรค ยาเสพติด หรือ แอลกอฮอลล์ในแต่ละปี โดย 6.67 ล้านคน เสียชีวิตเนื่องจากมลพิษในอากาศ

รุนแรงกว่าที่คิด มลพิษในอากาศคร่าชีวิต 9 ล้านคนทั่วโลกในปี 2562

โดยผลการศึกษา ระบุว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศ และสารพิษเพิ่มขึ้น 66% ในช่วงกว่า 20 ปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยจากการขยายตัวของเมืองโดยปราศจากการควบคุม การเติบโตของประชากร และการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากฟอสซิล

 

นอกจากนี้มลพิษทางน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากเป็นอันดับสองรองจากมลพิษทางอากาศ โดยทำให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร 1.36 ล้านคนในปี 2562 ตามด้วยมลพิษจากตะกั่ว และอันตรายจากสารพิษ

รุนแรงกว่าที่คิด มลพิษในอากาศคร่าชีวิต 9 ล้านคนทั่วโลกในปี 2562

สำหรับ อินเดียเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากมลพิษมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยในปี 2562 มีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทุกชนิดรวมกว่า 2.35 ล้านคน ซึ่ง 1.67 ล้านคนเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศ

 

อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้การเสียชีวิตด้วยมลพิษทางอากาศมากถึง 980,000 รายในอินเดียมีสาเหตุจากฝุ่นละออง PM 2.5 ส่วนการเสียชีวิตอีก 610,000 รายเกิดจากมลพิษทางอากาศในครัวเรือน

 

รุนแรงกว่าที่คิด มลพิษในอากาศคร่าชีวิต 9 ล้านคนทั่วโลกในปี 2562
ภาพจาก เนชั่นทันโลก NTV World News