13 ก.ค. นี้ วิธีขอขมากรรมกลางแจ้ง เตรียมธูป 9 ดอก ดังนี้

13 ก.ค. นี้ เตรียมธูป 9 ดอก สายมูไม่ควรพลาด วิธีขอขมากรรมกลางแจ้ง ใครมีปัญหาติดขัดเรื่องเงินทอง โชคลาภไม่มี เตรียมตัวเลยค่ะ จุดธูป 9 ดอก น้ำ 1 แก้ว ส้ม 4 ลูก บทความโดย อ.สุทธิธรรม พากเพียร

13 ก.ค. นี้ เตรียมธูป 9 ดอก บทความนี้ได้รับคำแนะนำโดย อ.สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญที่ได้คำนวณฤกษ์ดี วันที่ 13 ก.ค. นี้ วิธีขอขมากรรมกลางแจ้ง เตรียมธูป 9 ดอก ดังนี้

13 ก.ค. นี้ วิธีขอขมากรรมกลางแจ้ง เตรียมธูป 9 ดอก ดังนี้

โดย อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ให้ข้อมูลไว้ว่า ในช่วงนี้ใครมีปัญหาติดขัด เงินทองเข้าหาได้ไม่เต็มที่ ทำอะไรก็มีอุปสรรค โชคลาภขาดหาย ไม่สำเร็จสมหวังอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้ สิ่งดีๆ ถอยห่างออกไป ทำให้ต้องพบกับความผิดหวังช้ำใจ ลองทำตามนี้ดูสักครั้ง ลองขอขมากรรมกลางแจ้งดู สิ่งที่ต้องเตรียมมีแค่ จุดธูป 9 ดอก น้ำเปล่า 1 แก้ว และผลไม้ ส้ม 4 ลูก จากนั้นให้ไหว้ได้เลยตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นก่อนพระอาทิตย์ตกดิน 

13 ก.ค. นี้ วิธีขอขมากรรมกลางแจ้ง เตรียมธูป 9 ดอก ดังนี้

13 ก.ค. นี้ วิธีขอขมากรรมกลางแจ้ง เตรียมธูป 9 ดอก ดังนี้

บทสวด ขอขมากรรม จุดธูป 9 ดอก 

  • กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม (ว่า 3 หน)

กรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ บรรพบุรุษ และเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้า ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ดี ขอให้บรรพบุรุษทั้งหลาย และเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าทั้งหลาย จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย แม้แต่กรรมใดที่บรรพบุรุษทั้งหลายและเทวดาประจำตัวทั้งหลาย ได้ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้ง ครอบครัว ตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า จงพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอให้มีแต่ความสุขสวัสดี เสนียดจัญไรและอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

(อธิษฐานขอโชคหรือสิ่งที่ท่านปรารถนา)

13 ก.ค. นี้ วิธีขอขมากรรมกลางแจ้ง เตรียมธูป 9 ดอก ดังนี้

ขอขอบคุณ : อ.สุทธิธรรม พากเพียร