เจ้าฟ้าที่สุดอ่อนน้อม ภาพสมเด็จพระเทพฯทรงคุกเข่ายกพระหัตถ์ไหว้สมเด็จพระสังฆราชฯ พสกนิกรสุดปลาบปลื้มยิ่ง

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้เฟซบุ๊กเชียร์ลุง ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกำลังอยู่ในพระอิริยาบถที่เชื่อแน่ว่าหากพสกนิกรคนไทยได้เห็นแล้ว คงเกิดความซาบซึ้งปลาบปลื้มและปีติในความเสียสละทรงงานตรากตรำเพื่อปวงชนคนไทยทั้งแผ่นดิน เพราะแต่ละวันเราเพียงแต่ทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ในการเสด็จฯออกไปยังทั้งต่างประเทศและภายในประเทศไทยเอง ซึ่งภาพเหล่านี้อยากให้คนไทยได้รับรู้ร่วมกัน

 

เจ้าฟ้าที่สุดอ่อนน้อม ภาพสมเด็จพระเทพฯทรงคุกเข่ายกพระหัตถ์ไหว้สมเด็จพระสังฆราชฯ

 

สำหรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนั้น พระองค์ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดดเด่นอีกประการ นั่นคือ พระราชกรณียกิจด้านศาสนา เนื่องจากพระองค์ทรงได้รับการอบรมให้มีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทำให้พระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โดยพระองค์มักมักจะได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เสด็จฯ เป็นผู้แทนพระองค์ เพื่อเป็นองค์ประธานในพิธีที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เช่น พิธีเวียนเทียนที่พุทธมณฑล เนื่องในวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา เป็นต้น

 

เจ้าฟ้าที่สุดอ่อนน้อม ภาพสมเด็จพระเทพฯทรงคุกเข่ายกพระหัตถ์ไหว้สมเด็จพระสังฆราชฯ

 

 

 

ทั้งนี้พระราชกรณียกิจที่สำคัญประการหนึ่ง คือ พระองค์ยังทรงเป็นแม่กองในการซ่อมแซมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อให้สำเร็จทันงานพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2525 ซึ่งงานบูรณปฏิสังขรณ์ในครั้งนี้ประสบปัญหาล่าช้า เนื่องจากงบประมาณน้อย รวมทั้ง ขาดแคลนช่างในสาขาต่าง ๆ งานในครั้งนี้พระองค์ทรงดูแลอย่างใกล้ชิด และคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ ด้วยพระราชหฤทัยที่เด็ดขาด รวมทั้ง แก้ได้รับเงินบริจาคจากพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนร่วมสมทบทุนจึงทำให้งานบูรณะในครั้งนี้จึงเสร็จทันกาล นอกจากนี้ พระองค์ทรงบูรณะวัดท่าสุทธาวาส จังหวัดอ่างทอง และทรงสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่เพื่อเป็นพระราชกุศลในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ และทรงรับวัดนี้ไว้ในพระราชอุปถัมภ์ด้วย

 

เจ้าฟ้าที่สุดอ่อนน้อม ภาพสมเด็จพระเทพฯทรงคุกเข่ายกพระหัตถ์ไหว้สมเด็จพระสังฆราชฯ

 

อย่างไรก็ตามล่าสุดวันนี้(13พ.ย.) ผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อว่า  DS  @DusitDs ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งพระองค์กำลังน้อมไหว้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยทรงคุกเข่ายกพระหัตถ์ไหว้ในพระราชพิธีของงานหนึ่ง ซึ่งเป็นภาพที่พสกนิกรไทยเห็นแล้วต่างปลาบปลื้มปีติกับพระจริยวัตรกิริยาที่อ่อนน้อมยิ่ง

 

เจ้าฟ้าที่สุดอ่อนน้อม ภาพสมเด็จพระเทพฯทรงคุกเข่ายกพระหัตถ์ไหว้สมเด็จพระสังฆราชฯ

 

"น่ารักน่าชมสมเป็นเจ้าฟ้า" อันนี้เปน สจฺจํ อมตํ วาจา

ทูลกระหม่อมพระองค์นี้ทรงอ่อนน้อมถ่อมพระองค์มากจริงๆ พระจริตกิริยาทำให้ทรงเป็นที่เทิดทูนให้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม

 

เจ้าฟ้าที่สุดอ่อนน้อม ภาพสมเด็จพระเทพฯทรงคุกเข่ายกพระหัตถ์ไหว้สมเด็จพระสังฆราชฯ

 

 

เจ้าฟ้าที่สุดอ่อนน้อม ภาพสมเด็จพระเทพฯทรงคุกเข่ายกพระหัตถ์ไหว้สมเด็จพระสังฆราชฯ

 

 

เจ้าฟ้าที่สุดอ่อนน้อม ภาพสมเด็จพระเทพฯทรงคุกเข่ายกพระหัตถ์ไหว้สมเด็จพระสังฆราชฯ

 

เจ้าฟ้าที่สุดอ่อนน้อม ภาพสมเด็จพระเทพฯทรงคุกเข่ายกพระหัตถ์ไหว้สมเด็จพระสังฆราชฯ

 

 

 

ขอบคุณทวิตเตอร์ : DS  @DusitDs , คลิป : ข่าวพระราชสำนัก

ภาพ : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช