หญิงหน่อย ของขึ้น ซัดเดือดรัฐบาลเก็บภาษีน้ำมันดีเซล

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทยของขึ้น ซัดเดือดรัฐบาลเก็บภาษีน้ำมันดีเซล เปรียบง่ายๆ เสมือนรีดเลือดกับปู

กำลังเข้มข้นดุเดือดในโลกออนไลน์ไม่น้อย เมื่อ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ในฐานะประธานพรรคไทยสร้างไทย ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึง การเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน โดยข้อระบุรายละเอียดยาวเหยียดทำเอาชาวเน็ตถึงกับกดไรท์รัวๆ ว่า 

คุณหญิงสุดารัตน์จวกรัฐเก็บภาษีน้ำมันดีเซลลิตรเกือบ6บาท

"เมื่อหลายวันก่อนดิฉันเสนอให้รัฐบาล ยกเลิกการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ดีเซล ซึ่งรัฐบาลคิดภาษีสูงมากถึงลิตรละเกือบ 6 บาท “เสมือนรีดเลือดกับปู” การเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันสูงถึงลิตรละ 6 บาท เป็นต้นเหตุสำคัญทำให้คนไทยต้องใช้น้ำมันในราคาแพงกว่าประเทศคู่แข่ง 


ด้วยเหตุผลว่าน้ำมันเป็นปัจจัยการผลิตจึงไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือย หรือสินค้าที่ได้รับผลประโยชน์พิเศษจากรัฐ หรือสินค้าที่บริโภคแล้วมีผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือสินค้าที่ก่อให้เกิดภาระแก่รัฐบาลหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

คุณหญิงสุดารัตน์ จวกรัฐเก็บภาษีน้ำมันดีเซลลิตรเกือบ6บาท
เหตุผลที่สำคัญไปกว่านั้นคือประเทศไทยเป็นประเทศที่พี่งพาการส่งออก (export led growth economy) โดยมีเงินได้ที่มาจากการส่งออกสูงถึงร้อยละ 70 ของจีดีพี แต่การที่ผู้ส่งออกไทยจะขายสินค้าได้จะต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นๆ จากทั่วโลก 


ดังนั้น การที่รัฐบาลจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากน้ำมันในราคาที่สูงมากจึงทำให้ต้นทุนสินค้าจากไทยสูงกว่าผู้ประกอบการจากประเทศอื่นทำให้แข่งขันยากขึ้น ซึ่งรัฐบาลจะมาแก้ไขปัญหาด้วยการให้เอารถทหาร หรือรถบขส.มาขนส่งแทน รถบรรทุกที่จะหยุดวิ่ง มันไม่ใช่การแก้ปัญหาของที่ถูกต้อง 

คุณหญิงสุดารัตน์ จวกรัฐเก็บภาษีน้ำมันดีเซลลิตรเกือบ6บาท

ดิฉันทราบดีว่ารัฐบาลมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากน้ำมันถึงปีละ 220,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายได้สำคัญของรัฐบาล แต่ในทางกลับกันเงินภาษีจำนวนมหาศาลดังกล่าวคือต้นทุนที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องแบกรับภาระทำให้อำนาจการแข่งขันลดลง หากรัฐบาลลดภาษีสรรพสามิตลงมากเท่าไรก็จะทำให้อำนาจการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยมีมากขึ้นตามนั้น

คุณหญิงสุดารัตน์ จวกรัฐเก็บภาษีน้ำมันดีเซลลิตรเกือบ6บาท


ประชาชนและผู้ประกอบการคือผู้ที่หารายได้ให้ประเทศ ด้วยการเสียภาษีให้กับรัฐบาลเพื่อใช้ในการบริหารประเทศ รัฐบาลจึงควรลดภาระให้กับประชาชนและผู้ประกอบการให้มากที่สุดเพื่อให้คนไทยสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นๆ จากทั่วโลกได้ 


ดิฉันเชื่อว่าหากคนไทยมีอำนาจการแข่งขันมากขึ้น เราจะขายสินค้าได้มากขึ้นและทำกำไรได้มากขึ้นเช่นกัน นั่นคือรัฐบาลจะจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นแต่ผู้เสียภาษีจะมีความสุข เพราะเสียภาษีจากกำไรที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ถูกบังคับให้แบกต้นทุนด้วยการจ่ายภาษีตั้งแต่ต้นทาง"

คุณหญิงสุดารัตน์ จวกรัฐเก็บภาษีน้ำมันดีเซลลิตรเกือบ6บาท
ข้อมูลจาก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan