สภาฯ เตรียมเรียกคืนเงินเดือน "สิระ เจนจาคะ" หลังศาล รธน.ชี้ขาดคุณสมบัติ ส.ส.

สภาฯ เตรียมเรียกคืนเงินเดือน "สิระ เจนจาคะ" รวมถึงเงินประจำตำแหน่ง เงินผู้ช่วย เบี้ยประชุม ต้องคืนทุกบาททุกสตางค์ หลังศาล รธน.ชี้ขาดคุณสมบัติ ส.ส.

ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ขาดคุณสมบัติการเป็น ส.ส. เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา98 (10) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลง จากกรณีเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแขวงปทุมวัน ในคดีความผิดฐานฉ้อโกง

 

สภาฯ เตรียมเรียกคืนเงินเดือน "สิระ เจนจาคะ" หลังศาล รธน.ชี้ขาดคุณสมบัติ ส.ส.

ล่าสุด สำนักการคลัง สภาผู้แทนราษฎร กำลังตรวจสอบเพื่อเรียกคืนเงินเดือนและรายได้ทั้งหมดของ นายสิระ ที่ได้จากสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ซึ่งได้แก่ 


1. เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 113,560 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.2562 ถึงวันที่ 22 ธ.ค.2564


2. เงินเดือนผู้ช่วย ส.ส.ของนายสิระ จำนวน 7คน ตั้งแต่ 15,000-20,000 บาท


3. ค่าเบี้ยประชุม-ค่าเดินทางต่างๆของนายสิระ ระหว่างดำรงตำแหน่ง ส.ส.

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมว่า มีจำนวนเงินจ่ายให้นายสิระทั้งหมดเท่าใด จะต้องเรียกคืนทุกบาท โดยหลังจากคำนวณวงเงินที่ต้องจ่ายคืนแล้ว จะส่งหนังสือให้นายสิระรับทราบ เพื่อคืนรายได้ทั้งหมดที่ได้ไปให้สภาฯ ต่อไป

 

สภาฯ เตรียมเรียกคืนเงินเดือน "สิระ เจนจาคะ" หลังศาล รธน.ชี้ขาดคุณสมบัติ ส.ส.