ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิ์ผู้สมัคร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรครวมไทยสร้างชาติ

โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง66 ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิ์ผู้สมัครส.ส.ร้อยเอ็ด เขตเลือกตั้งที่ 4 หมายเลข 4 พรรครวมไทยสร้างชาติ

จากกรณี เมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา มีรายงานว่า ตามที่ กกต. ได้ส่งหนังสือถึง ผอ.กกต.ร้อยเอ็ด และ ผอ.กกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ 14 เดือน เมษายน 2566 ได้ประกาศรับสมัคร นางสาวอัญชิสา สีสาร เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 4 เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดร้อยเอ็ด นั้น

ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิ์ผู้สมัคร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรครวมไทยสร้างชาติ

บัดนี้ ศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้ถอนชื่อของนางสาวอัญชิสา สีสาร สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 4 เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดร้อยเอ็ด ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ยึดตามสำเนาคำสั่งศาลฎีกาคดีหมายเลขดำที่ ลด สสข 26/2566 คดีหมายเลขแดงที่ 35/2566 วันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

ดังนั้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และหากปรากฏว่ามีบัตรเลือกตั้งใดที่ทำเครื่องกากบาทในช่องหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งรายดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายพิทักษ์เกียจัต ศิลาวรรณ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ การถอนผู้สมัครรายนี้ เป็นไปตามลักษณะต้องห้าม เพราะเคยถูกตำรวจจับกุมดำเนินคดีในข้อหา เป็นเจ้ามือรับกินรับใช้สลากกินรวบ พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิ์ผู้สมัคร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรครวมไทยสร้างชาติ