ส่องโผใหม่ ครม.รัฐบาลก้าวไกล เปิดชื่อครบทุกเก้าอี้รัฐมนตรี

ส่องโผใหม่ล่าสุด ครม.รัฐบาลก้าวไกล เปิดชื่อครบทุกเก้าอี้รัฐมนตรี "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" นั่งนายกรัฐมนตรี ควบกลาโหม

จับตากระแสการเมืองไทย ล่าสุด โลกออนไลน์แชร์ว่อน โผครม.รัฐบาลก้าวไกล เปิดชื่อครบทุกเก้าอี้รัฐมนตรี "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" นั่งนายกรัฐมนตรี ควบกลาโหม , "อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร" นั่งกระทรวงต่างประเทศ

ส่องโผใหม่ ครม.รัฐบาลก้าวไกล เปิดชื่อครบทุกเก้าอี้รัฐมนตรี

ทางด้าน ฐานเศรษฐกิจ เปิดเผย โผครม. ซึ่งมีการคาดหมายกันว่าจะมีบุคคลจากพรรคร่วมรัฐบาลต่าง ๆ มานั่งเป็นตำแหน่งรองนายกฯ และรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง ประกอบไปด้วย

 • พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ พรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • ศิริกัญญา ตันสกุล พรรคก้าวไกล เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช พรรคเพื่อไทย เป็นรองนายกรัฐมนตรี 
 • ชัยธวัช ตุลาธน พรรคก้าวไกล เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 • ชูศักดิ์ ศิรินิล พรรคเพื่อไทย เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 • พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ เตมียเวส พรรคเสรีรวมไทย เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 • พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง พรรคประชาชาติ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 • รอมฏอน ปันจอร์ พรรคก้าวไกล เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สำหรับรายชื่อ ในแต่ละกระทรวง กำหนดโควตาไว้ดังนี้

 

กระทรวงกลาโหม

 • รมว.กลาโหม พรรคก้าวไกล (พิธา ลิ้มเจริญรัตน์) 
 • รมช.กลาโหม พรรคก้าวไกล

 

กระทรวงมหาดไทย 

 • รมว.มหาดไทย พรรคก้าวไกล (ชัยธวัช ตุลาธน)
 • รมช.มหาดไทย พรรคก้าวไกล
 • รมช.มหาดไทย พรรคเพื่อไทย (จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์)


กระทรวงการต่างประเทศ

 • รมว.การต่างประเทศ พรรคเพื่อไทย (แพทองธาร ชินวัตร)

ส่องโผใหม่ ครม.รัฐบาลก้าวไกล เปิดชื่อครบทุกเก้าอี้รัฐมนตรี

กระทรวงสาธารณสุข 

 • รมว.สาธารณสุข พรรคเพื่อไทย (นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช)
 • รมช.สาธารณสุข พรรคก้าวไกล (นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง)

 

กระทรวงการคลัง

 • รมว.คลัง พรรคก้าวไกล (ศิริกัญญา ตันสกุล) 
 • รมช.คลัง พรรคก้าวไกล
 • รมช.คลัง พรรคเพื่อไทย (เผ่าภูมิ โรจนสกุล)

 

กระทรวงพาณิชย์

 • รมว.พาณิชย์ พรรคเพื่อไทย (ปานปรีย์ พหิทธานุกร)
 • รมช.พาณิชย์ พรรคเพื่อไทย
 • รมช.พาณิชย์ พรรคก้าวไกล (สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล)

กระทรวงคมนาคม

 • รมว.คมนาคม พรรคเพื่อไทย (ประเสริฐ จันทรรวงทอง)
 • รมช.คมนาคม พรรคเพื่อไทย
 • รมช.คมนาคม พรรคก้าวไกล (สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ)

 

กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รมว.อุตสาหกรรม พรรคก้าวไกล (วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร)

 

กระทรวงพลังงาน 

 • รมว.พลังงาน พรรคก้าวไกล (วรภพ วิริยะโรจน์)

ส่องโผใหม่ ครม.รัฐบาลก้าวไกล เปิดชื่อครบทุกเก้าอี้รัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • รมว.เกษตรฯ พรรคเพื่อไทย (กิตติรัตน์ ณ ระนอง)
 • รมช.เกษตรฯ พรรคเพื่อไทย (วิสุทธิ์ ไซยณรุณ)
 • รมช.เกษตรฯ พรรคเพื่อไทย 

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 • รมว.การท่องเที่ยวฯ พรรคเพื่อไทย (สมศักดิ์ เทพสุทิน)

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 • รมว.ดิจิทัลฯ พรรคก้าวไกล (ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ)

 

กระทรวงวัฒนธรรม

 • รมว.วัฒนธรรม พรรคก้าวไกล (อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล)