เพื่อไทย เคลื่อนไหว ปมเก้าอี้ประธานสภาฯ ควรเชื่อใจ หลีกเลี่ยงใช้มวลชนกดดัน

พรรคเพื่อไทย เคลื่อนไหวล่าสุด ปมเก้าอี้ประธานสภาฯ กรณีเก้าอี้ประธานสภาฯ เราชนะมาด้วยกัน ควรทำงานร่วมกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ หลีกเลี่ยงที่จะใช้มวลชนกดดัน

  วันที่ 25 พ.ค.66  พรรคเพื่อไทยทวิตเตอร์ล่าสุด เคลื่อนไหวกรณีประธานสภาฯว่าควรจะเป็นของพรรคใด พร้อมกล่าวยกรัฐธรรมนูญ มาตรา 116 และ 119 ที่ระบุว่า ประธานสภาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยเป็นประธานของ ส.ส.ทั้งสภา ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลด้วย” ในทวิตดังกล่าวระบุไว้ว่า

พรรคเพื่อไทย เคลื่อนไหวล่าสุด ปมเก้าอี้ประธานสภาฯ   

 

 ประธานสภา ควรเปิดทางผลักดัน 'ทุกนโยบาย' ของ 'พรรคร่วมรัฐบาล'  ให้สำเร็จ  ไม่ใช่ผลักดันวาระของพรรคใดพรรคหนึ่งเท่านั้น ปัจจุบันที่เป็น 'รัฐบาลผสม' มีภารกิจสำคัญใน MOU ร่วมกัน ไม่ว่าประธานสภาจะเป็นใคร มาจากพรรคใด ก็ต้องทำภารกิจร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย  ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในวงการเจรจาพรรคร่วมรัฐบาล พรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า การจัดสรรตำแหน่งจะคำนึงถึงความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายเป็นหลัก

พรรคเพื่อไทย เคลื่อนไหวล่าสุด ปมเก้าอี้ประธานสภาฯ

 

  หากจะยกกรณีที่เพื่อไทยชนะการเลือกตั้ง ชนะโหวตทั้งนายกฯ และประธานสภามาโดยตลอด  ไม่มีพรรคอันดับสองได้  นั่นเป็นเพราะเพื่อไทยชนะเลือกตั้งเด็ดขาด  ได้คะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฏร จึงชนะโหวตด้วยเสียงของ ส.ส.และผู้สนับสนุน 

พรรคเพื่อไทย เคลื่อนไหวล่าสุด ปมเก้าอี้ประธานสภาฯ

  ในกรณีนี้ เราชนะมาด้วยกัน ก็ควรทำงานร่วมกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจในฐานะพรรรคร่วมรัฐบาล หลีกเลี่ยงที่จะใช้มวลชนกดดัน แต่ควรหาทางทำภารกิจเพื่อประชาชนร่วมกันให้สำเร็จ ประเทศจึงจะได้ประโยชน์สูงสุด 

 

 อย่างไรก็ตาม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 116 และ 119 ระบุว่า ประธานสภาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยเป็นประธานของ ส.ส.ทั้งสภา ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลด้วย”

พรรคเพื่อไทย เคลื่อนไหวล่าสุด ปมเก้าอี้ประธานสภาฯ