"ก้าวไกล" โชว์ 45 ร่าง กม. จ่อผลักดันสู่สภา ยืนยัน ลงการเมืองไม่ใช่เพื่ออำนาจ

พรรคก้าวไกล เผย 45 ร่างกฎหมายเตรียมผลักดันในสภา ยืนยันเดินบนเส้นทางการเมือง ไม่ใช่เพื่อตำแหน่งหรืออำนาจ แต่เพื่อเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยมีการเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต

เรียกได้ว่าการเมืองไทยขณะนี้ยังคงเดือดระอุ ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา "พรรคก้าวไกล" ได้โพสต์ผ่านเพจ พรรคก้าวไกล - Move Forward Party เปิด 45 ร่างกฎหมายที่ก้าวไกลพร้อมผลักดันในสภา รวมทั้ง 300 นโยบายที่จะให้สำเร็จ ยืนยันพรรคเดินบนเส้นทางการเมือง ไม่ใช่เพื่อตำแหน่งหรืออำนาจ แต่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่า

ก้าวไกล โชว์ 45 ร่าง กม. จ่อผลักดันสู่สภา ยืนยัน ลงการเมืองไม่ใช่เพื่ออำนาจ

45 ร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศไทย ก้าวไกลพร้อมผลักดันในสภาฯ 


ในสัญญาประชาคมที่พรรคก้าวไกลให้ไว้กับประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ เรายืนยันว่าหากได้เป็นรัฐบาล จะพยายามอย่างเต็มที่ในการผลักดัน 300 นโยบายก้าวไกลให้สำเร็จ เพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้มีการเมืองที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน มีสังคมที่เท่าเทียม เศรษฐกิจเติบโตอย่างเป็นธรรม มีระบบการบริหารราชการที่โปร่งใส มีนิติรัฐ นิติธรรม


ช่องทางในการผลักดัน 300 นโยบาย นอกจากอาศัย “กลไกอำนาจบริหาร” ผ่านการบรรจุนโยบายเข้าไปในวาระ “ร่วม” หรือ MOU จัดตั้งรัฐบาลให้ได้เยอะที่สุด เพื่อผลักดันนโยบายผ่านกระทรวงต่างๆ (ซึ่งจนถึงตอนนี้ ต้องรอการเจรจากับพรรคร่วมรัฐบาลอีกครั้งว่าพรรคไหนจะรับผิดชอบกระทรวงใด และวาระของแต่ละกระทรวงจะมีอะไรบ้าง)

 

 

อีกช่องทางหนึ่งซึ่งพรรคก้าวไกลพูดมาตลอดว่าจะใช้ ไม่ว่าเราจะได้เป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้าน คือการผลักดันนโยบายผ่าน “กลไกนิติบัญญัติ” ของระบบรัฐสภาโดยผู้แทนราษฎรของพรรค โดยเรามีร่างกฎหมายอย่างน้อย 45 ฉบับ เตรียมยื่นต่อสภาฯ แบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้


- กฎหมายการเมือง 11 ฉบับ

ก้าวไกล โชว์ 45 ร่าง กม. จ่อผลักดันสู่สภา ยืนยัน ลงการเมืองไม่ใช่เพื่ออำนาจ

- กฎหมายสิทธิเสรีภาพ 8 ฉบับ

ก้าวไกล โชว์ 45 ร่าง กม. จ่อผลักดันสู่สภา ยืนยัน ลงการเมืองไม่ใช่เพื่ออำนาจ

- กฎหมายปฏิรูปที่ดิน 8 ฉบับ

ก้าวไกล โชว์ 45 ร่าง กม. จ่อผลักดันสู่สภา ยืนยัน ลงการเมืองไม่ใช่เพื่ออำนาจ

- กฎหมายปฏิรูประบบบริหารราชการ 6 ฉบับ

ก้าวไกล โชว์ 45 ร่าง กม. จ่อผลักดันสู่สภา ยืนยัน ลงการเมืองไม่ใช่เพื่ออำนาจ

- กฎหมายบริการสาธารณะ 4 ฉบับ

ก้าวไกล โชว์ 45 ร่าง กม. จ่อผลักดันสู่สภา ยืนยัน ลงการเมืองไม่ใช่เพื่ออำนาจ

- กฎหมายเศรษฐกิจ 4 ฉบับ

ก้าวไกล โชว์ 45 ร่าง กม. จ่อผลักดันสู่สภา ยืนยัน ลงการเมืองไม่ใช่เพื่ออำนาจ

- กฎหมายสิ่งแวดล้อม 2 ฉบับ

ก้าวไกล โชว์ 45 ร่าง กม. จ่อผลักดันสู่สภา ยืนยัน ลงการเมืองไม่ใช่เพื่ออำนาจ

- กฎหมายแรงงาน 2 ฉบับ

ก้าวไกล โชว์ 45 ร่าง กม. จ่อผลักดันสู่สภา ยืนยัน ลงการเมืองไม่ใช่เพื่ออำนาจ


พรรคก้าวไกลยืนยันว่า เราเดินบนเส้นทางการเมือง ไม่ใช่เพื่อตำแหน่งหรืออำนาจ แต่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง กฎหมายทั้ง 45 ฉบับนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้จริง และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยมีการเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต