เพื่อไทย ประกาศนโยบายต่อเนื่อง หากได้เป็นรัฐบาล พักหนี้เกษตรกร - พักหนี้ SME

พรรคเพื่อไทย ประกาศนโยบายต่อเนื่อง หากได้รับเลือกให้เป็นรัฐบาล มุ่งมั่นแก้วิกฤตเศรษฐกิจ พักหนี้เกษตรกร - พักหนี้ SME

วันที่ 13 ส.ค. 66 เฟซบุ๊กของ "พรรคเพื่อไทย" ประกาศนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด นโยบาลพักหนี้เกษตรกร - พักหนี้ SME ระบุว่า...

พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล มุ่งมั่นที่จะแก้วิกฤตเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาใหญ่ของพี่น้องประชาชน

เพื่อไทย ประกาศนโยบายต่อเนื่อง หากได้เป็นรัฐบาล พักหนี้เกษตรกร - พักหนี้ SME

ภาระหนี้สินเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรและกลุ่มผู้ประกอบการ SME เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจะต้องมีหนทางในการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พรรคเพื่อไทยมีแนวทางในการพักหนี้เกษตรกร 3 ปีทั้งต้น ทั้งดอก

เพื่อไทย ประกาศนโยบายต่อเนื่อง หากได้เป็นรัฐบาล พักหนี้เกษตรกร - พักหนี้ SME

เพื่อลดภาระและเปิดโอกาสใหม่ให้พี่น้องเกษตรกรในการทำมาหากิน พลิกฟื้นภาคการเกษตรของไทย ด้วยหลัก ‘ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้’ รวมทั้งการผลักดันการพักชำระหนี้ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด (รหัส 21) 1 ปี คู่ขนานไปกับการปรับโครงสร้างหนี้แบบเฉพาะเจาะจง พร้อมต่อยอดด้วยชุดนโยบายของพรรคต่อไป

เพื่อไทย ประกาศนโยบายต่อเนื่อง หากได้เป็นรัฐบาล พักหนี้เกษตรกร - พักหนี้ SME