ด่วน แจ้งเลื่อน พิธีรับพระบรมราชโองการฯ ให้ “เศรษฐา” เป็นนายกฯ ออกไปก่อน

“สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี” แจ้ง สถานีโทรทัศน์ทุกช่อง เลื่อนพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ “เศรษฐา” เป็นนายกฯ คนที่ 30 ออกไปก่อน วันเวลาใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสานแจ้งว่าจะมีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายเศรษฐา ทวีสิน  เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ในวันนี้ (22 ส.ค.66) หลังผ่านการลงมติของที่ประชุมรัฐสภา เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ด้วยคะแนน เห็นชอบ 482 เสียง ส่วนไม่เห็นชอบ 165 และงดออกเสียง 81 เสียง 

 

ด่วน แจ้งเลื่อน พิธีรับพระบรมราชโองการฯ ให้ “เศรษฐา” เป็นนายกฯ ออกไปก่อน

ล่าสุด ทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีการแจ้งผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทุกสถานีว่า พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30  ในวันนี้ (22 ส.ค.66) เลื่อนออกไปก่อน ส่วนจะเป็นวันและเวลาใด จะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

ด่วน แจ้งเลื่อน พิธีรับพระบรมราชโองการฯ ให้ “เศรษฐา” เป็นนายกฯ ออกไปก่อน

ด่วน แจ้งเลื่อน พิธีรับพระบรมราชโองการฯ ให้ “เศรษฐา” เป็นนายกฯ ออกไปก่อน