"เศรษฐา" เซ็นตั้ง 9 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  "กิตติรัตน์" นั่ง ประธาน

"นายกฯเศรษฐา ทวีสิน" เซ็นตั้ง 9 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี "กิตติรัตน์ ณ ระนอง" นั่ง ประธาน "เทวัญ-พิมล- พิชิต" ผงาด ...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 234/2566 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี  ได้แก่ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษา 
 

ส่วนทีมที่ปรึกษานายกฯ ประกอบด้วย 
นายเทวัญ ลิปตพัลลภ 
นายพิชัย ชุณหวชิร
นายศุภนิจ จัยวัฒน์
ผู้ช่วยศาตราจารย์พิมล ศรีวิกรม์
นายพิชิต ชื่นบาน
นายชลธิศ สุรัสวดี
นายชัย วัชรงค์
และนายสุรยุทธ์ ทวีกุลวัฒน์ 

โดยให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ตามที่ได้รับการร้องขอ และให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาฯ   สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของราชการโดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 

"เศรษฐา" เซ็นตั้ง 9 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  "กิตติรัตน์" นั่ง ประธาน