เปิดทรัพย์สิน "พล.อ.ประวิตร" หลังพ้นรองนายก มีทั้งหมด 89 ล้าน

เปิดข้อมูลบัญชีทรัพย์สิน "พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ" ข้อมูลล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน 2566 หลังพ้นตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) "พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ" เปิดข้อมูลบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ "พล.อ.ประวิตร" กรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

เปิดทรัพย์สิน พล.อ.ประวิตร หลังพ้นรองนายก มีทั้งหมด 89 ล้าน

เปิดทรัพย์สิน พล.อ.ประวิตร หลังพ้นรองนายก มีทั้งหมด 89 ล้าน

 

ทาง ป.ป.ช. เผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ แจ้งมีทรัพย์สินทั้งหมด 89 ล้านบาท หรือเป็นตัวเลขทั้งหมด 89,214,637 บาท  และมีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 757 บาท

มีที่ดิน 3 แปลงงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี มูลค่า 17 ล้านบาท

ทรัพย์สินอื่นๆมี แหวน 9 วง นาฬิกา 1 เรือน มูลค่า 15,000 บาท และปืน 3 กระบอก

 

เปิดทรัพย์สิน พล.อ.ประวิตร หลังพ้นรองนายก มีทั้งหมด 89 ล้าน

นอกจากนี้ยังได้เปิดทรัพย์สิน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 9 ปี มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมา 1.5 ล้านบาท มีทรัพย์สินทั้งหมด 130.2 ล้านบาท

 

เปิดทรัพย์สิน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

ลงทุนตราสารหนี้ 43.5 ล้านบาท มีรถ Porsche Panamera รุ่นปี 2009 มูลค่า 4.5 ล้านบาท มีนาฬิกา 9 เรือนมูลค่า 3 ล้านบาท ปืน 9 กระบอก

 มีเงินฝากจำนวน 7 บัญชีมูลค่า 13.7 ล้านบาท มีรายละเอียดการประกอบการลงทุน มูลค่า 64 ล้าน บาท เช่น มีรายการ SFFP-A ตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส จำนวน 43.5 ล้านบาท, SFFP-B ตราศาลนี่ระยะสั้นพลัส มูลค่า 6.1 ล้านบาท กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 70/30 LMF มูลค่า 7,360,489 บาท