แหล่งข่าวระดับสูง ยธ. เปิดข้อมูลชัด ปม "ทักษิณ" ได้พักโทษ

แหล่งข่าวระดับสูง ยธ. เผย ที่ผ่านมาราชทัณฑ์​ไม่เคยปล่อยตัวผู้ต้องหายามวิกาล อีกทั้ง "ทักษิณ" สามารถรักษาตัวต่อที่รพ.ตำรวจต่อได้ หากสุขภาพไม่เอื้ออำนวยในการขยับหรือเคลื่อนย้าย

แหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงกรณี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีชื่อในลิสต์ 930 นักโทษ ที่เข้าเกณฑ์ได้พักโทษ ซึ่งจะครบกำหนดได้พักโทษในวันที่ 18 ก.พ.นี้ หลังรับโทษครบกำหนด 180 วัน ว่า เบื้องต้นแล้วหลักการปล่อยตัวผู้ต้องขังสูงวัยและมีอาการเจ็บป่วยออกจากสถานที่คุมขังนั้น หากดูในกรณีของอดีตนายกรัฐมนตรี ที่นอนพักรักษาตัวภายนอกเรือนจำฯ ณ รพ.ตำรวจ เกินกว่า 120 วันจนถึงวันที่มีเงื่อนไขคุณสมบัติผ่านเข้าโครงการพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการ หรือสูงอายุ ทางราชทัณฑ์ โดยเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ อาจเป็น ผบ.เรือนจำฯ หรือเจ้าพนักงานเรือนจำที่ได้รับมอบหมาย จะต้องเป็นผู้เดินทางไปพบผู้ได้รับการพักโทษ พร้อมกับนำเอาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพักโทษให้เจ้าตัวเซ็นลายมือชื่อ 

แหล่งข่าวระดับสูง ยธ. เปิดข้อมูลชัด ปม "ทักษิณ" ได้พักโทษ

ส่วนการที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะต้องพูดคุยกับแพทย์ รพ.ตำรวจ ผู้ทำการรักษาว่านายทักษิณมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพียงพอต่อการปล่อยตัวออกจากสถานพยาบาลหรือไม่นั้น เนื่องด้วยนายทักษิณ ถือว่าครบวันบริหารโทษและได้เข้าสู่กระบวนการพักโทษแล้ว อีกทั้งระดับชั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็อนุมัติรับทราบให้ปล่อยตัวพักโทษ เมื่อถึงวันพักโทษ เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ก็ไม่สามารถคุมตัวไว้ได้อีกต่อไป 

นอกจากนี้ ในกรณีที่นายทักษิณมีอายุ 74 ปี และเจ็บป่วยก็เป็นสาเหตุสำคัญให้กรมคุมประพฤติไม่ต้องติดกำไล EM ส่วนกระบวนการเกี่ยวกับการคุมประพฤติระหว่างพักโทษ อาทิ ข้อกำหนด ข้อห้ามการกระทำ หรือเงื่อนไขการรายงานตัวต่าง ๆ หลังจากนี้ก็ค่อยดำเนินการในภายหลังได้ โดยเจ้าหน้าที่คุมประพฤติจะมีเวลา 3 วันในการเดินทางเข้าพบผู้ได้รับการพักโทษ นับแต่วันที่ได้พักโทษ 

แหล่งข่าวระดับสูง ยธ. เปิดข้อมูลชัด ปม "ทักษิณ" ได้พักโทษ

รายงานข่าว ระบุอีกว่า สำหรับกรณีของนายทักษิณ หากวันพักโทษที่จะต้องปล่อยตัวนั้นไปตรงกับวันหยุด ตามหลักการแล้ว ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ จะมอบหมายให้พัศดีเวรทำหน้าที่เดินทางไปยังสถานที่คุมขัง ก็คือ รพ.ตำรวจ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนปล่อยตัวผู้ได้รับการพักโทษ แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่า ผบ.เรือนจำฯ อาจจะเดินทางไปด้วยตัวเอง 

รายงานข่าว อธิบายถึงกระบวนการปล่อยตัวนายทักษิณเมื่อได้รับการพักโทษ ว่า ตามกฎหมายแล้ว เวลาเที่ยงคืนที่กำลังเข้าสู่วันพักโทษ หรือ เวลา 00.00 น. วันที่ 18 ก.พ. ก็ถือว่าเจ้าตัวได้รับการพักโทษแล้ว แต่ที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ไม่เคยมีการปล่อยตัวผู้ต้องขังยามวิกาล และการปล่อยตัวจะต้องมีขั้นตอนของเอกสารต่าง ๆ ระหว่างเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และผู้ต้องขัง และส่วนใหญ่จะทำในเวลาทำการปกติ เช่น เวลา 06.00 น. หรือเวลา 08.00 น. หรือบางเรือนจำอาจปล่อยตัวในช่วงเวลา 13.00 น. ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละเรือนจำ จึงมีความเป็นไปได้ว่าภายในวันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ. นายทักษิณจะได้รับการปล่อยตัวพักโทษ 

แต่ถึงอย่างไรก็มีความเป็นไปได้อีกว่าแม้ได้รับการพักโทษแล้ว แต่นายทักษิณอาจจะนอนพักรักษาตัวต่อที่ รพ.ตำรวจ ได้อีก หากสุขภาพยังไม่เอื้ออำนวยมากเพียงพอในการขยับหรือเคลื่อนย้าย จึงต้องดูในส่วนของรายละเอียดการพูดคุยระหว่างแพทย์และผู้ป่วยประกอบด้วย ซึ่งในเรื่องนี้ครอบครัวหรือญาติก็จำเป็นต้องรับฟังเช่นเดียวกัน.